Oceľové haly

LLENTAB AB je teraz certifikovaný poďla EN 1090-1, európskej normy pre navrhovanie a výrobu oceľových konštrukcií.

Spoločnosť A3Cert vykonala audity, ktoré viedli LLENTAB AB k získaniu certifikátu podľa vyššie uvedenej normy.

To znamená, že LLENTAB AB ako prvý výrobca hál vo Švédsku môže používať označenie CE na ním dodávané stavebná diely. V súlade s touto certifikáciou sú všetky konštrukčné komponenty stavieb od LLENTAB-u projektované a vyrábané podľa nových európskych noriem, ktoré sú platné v rámci celej Európy. Táto certifikácia, a to jak projekčná, tak aj výrobná, zahŕňa aj LLENTAB dcérske spoločnosti, teda aj LLENTAB Slovakia, spol. s r.o..

 Certifikát podľa normy EN 1090 - 1