Oceľové haly

Oceľová konštrukcia

Od roku 1977 pracujeme na vývoji našich oceľových konštrukcií.

Od roku 1977 pracujeme na systéme LLENTAB.

LLENTAB oceľová konštrukcia LLENTAB oceľová konštrukcia

Za studena valcované , pozinkované profily zaručujú dlohodobú kvalitu a nízku spotrebu ocele.
Pre všetky profily LLENTAB používa vysokopevnostnú oceľ. Profily až do sily materiálu 7 mm LLENTAB vyrába zo zvitkov pozinkovanej ocele.
Profily hrúbky materiálu do 2mm sú chránené vrstvou zinku Z275. Zinkovanie Z450 je štadardné pre profily hrúbky materiálu 2,5 - 7 mm.
Jedna z výrobných linek na výrobu profilov Jedna z výrobných linek na výrobu profilov

Používame profily vyrobené z materiálu hrúbky 1,5 - 7 mm.
Základný tvar profilov je: Z - profily (pre väzníky a paždíky), C - profily (pre stĺpy, priehrady, časti rámov) , Ω (pre horné a spodné pásnice priehradovej konštrukcie).
Stavby pre ktoré sú použité naše profily vyrobené na moderných počítačovo riadených výrobných linkách nie sú obmedzené veľkosťou.
Naše konštrukcie možu byť použité pre budouvy s rozponom do 100 m.
Pre všetky spoje konštrukcie je použitý jednotný spojovací materiál Pre všetky spoje konštrukcie je použitý jednotný spojovací materiál

Všetky profily majú predierované otvory vyrobené v priebehu výrobného procesu.
Označenie každého použitého profilu jednoznačne určuje jeho umiestnenie v konštrukcii.
Montážne otvory a značenie profilov zaručuje správnosť montáže konštrukcie na stavenisku.
Ako jednotný spojovací materiál používame pozinkované skrutky M12x35.
Unifikované skrutkové spoje konštrukcie umožňujú jednoduchú a rýchlú montáž.
Montáž oceľovej konštrukcie - sklon strechy 14° Montáž oceľovej konštrukcie - sklon strechy 14°

Flexibilita nášho systému umožňuje prisposobiť konštrukciu na mieru požiadavkám investora.
Sklony strechy može byť v rozsahu 2°- 21° .
Moduly konštrukcie sa prisposobia vnútornej dispozícii stavby. Štandardne používame moduly od 3.600 mm do 9.000 mm s modulovým krokom 300 mm.
Dĺžka konštrukcie nie je obmedzená.