Montáž novej skladovej haly sme v júli dokončili v Nitre.

SK0341 HORECUP 2 – skladová hala (Nitra, dokončená v júli 2020)

Objednávateľom a investorom novej skladovej haly a spojovacieho krčku v Nitre bola spoločnosť Benrealis s.r.o. so sídlom v Bratislave. Halu bude využívať ako sklad spoločnosť HORECUP a.s., ktorá na ploche 3,5 ha a 7400 m2 prevádzky vyrába na najmodernejších technológiách servítky a ochranné rúška. HORECUP patrí v súčasnosti medzi najväčších výrobcov servítok v strednej a východnej Európe. Nová hala má rozmery 40 x 82 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 8,5 m. Tepelne neizolovaná strecha je sedlová a má sklon 7°. Strešnou krytinou je oceľový pozinkovaný poplastovaný trapézový plech. Obvodový plášť je z vodorovne kladených sendvičových panelov s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny (150 mm). Spojovací krčok má rovnakú šírku ako hala (40 m) a jeho dĺžka je 6 m, vnútorná svetlá výška je 3,4 m. Strecha a obvodový plášť krčku je riešený rovnako ako hala – trapézový plech na streche a vodorovne kladené sendvičové panely na obvodovom plášti. Spojovací krčok je „po vode“, po celej šírke (40 m), napojený na existujúcu budovu. V obvodovom plášti sú dvere 800 x 2 100 mm (4 ks), v predeľovacej priečke sú dvere 2 100 x 2 350 mm (2 ks) a v existujúcej stene 1 250 x 2 100 mm (1 ks). Prirodzené svetlo privádzajú do interiéru okná 2 100 x 1 500 mm (1 ks), presvetlenie je urobené trapézovým laminátom 78 150 mm x 1 300 mm (4 ks) a 5 250 x 1 300 mm (1 ks). V strešnom plášti je pevné presvetlenie z trapézového laminátu v kombinácii s polykarbonátovou doskou hr. 25 mm s rozmermi 5 250 x 1 300 mm. Hala je odvetraná vetracím hrebeňom s dĺžkou 80 m.