Vo Veľkom Záluží sme dokončili montáž novej  výrobnej haly pre výrobcu nábytku. Vo Vrábľoch sme postavili novú skladovú halu. Zástupcovia nášho dlhoročného partnera, spoločnosti CCS – Cargo Customs Service s.r.o., si od nás v júni prevzali už šiestu halu, ktorú sme postavili v Bratislave.

SK0346 SKIPPI– výrobná hala (Veľké Zálužie)

Novú výrobnú halu sme v priebehu júna dokončili pre spoločnosť SKIPPI Nitra, s.r.o. z Veľkého Zálužia. Výrobca  nábytku si u nás objednal halu s pôdorysom 16,2 x 37, 6 m (šírka x dĺžka) a vnútornou svetlou výškou 3,8 m. Hala má pultovú strechu so sklonom 4°. Strešný plášť LLENTAB typ 2LF a obvodový plášť LLENTAB typ 4F umožňujú realizovať halu s  vnútorným priestorom bez viditeľnej nosnej konštrukcie a s dostatočnou požiarnou odolnosťou. Nosná konštrukcia strechy a obvodové stĺpy majú požiarnu odolnosť R 30, strešný plášť EI 30 D1 a obvodový plášť EW 30 / EI 30 D1. Hala je „po vode“ napojená na existujúcu budovu v dĺžke 37,6 m. Na obvodovom plášti je stavebná pripravenosť a rámy pre vráta 3 500 x 3 000 mm (1 ks), dvere 1 000 x 2 100 mm (1 ks) a jednotlivo montované okná 4 000 x 1 000 mm (9 ks).

SK0327 CCS HALA 6 –skladová hala (Bratislava)

Pre spoločnosť CCS – Cargo Customs Service s.r.o. sme prvú halu v Bratislave – Dúbravke na Agátovej ulici začali montovať v roku 2008. Od tej doby tu s oceľovými konštrukciami LLENTAB vyrástlo päť hál a od mája 2020 sa začala montovať šiesta. Tá má pôdorys 9 x 20 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 5 m. Strecha je sedlová so sklonom 7°. Strešný plášť LLENTAB 5 sa skladá z dvoch vrstiev trapézového plechu (strešná krytina a spodná vrstva), dištančných profilov, tepelnej izolácie (hrúbka izolácie je 200 mm minerálnej vlny) a parozábrany z plastovej fólie. Strešný plášť spĺňa najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F ponúka vysokú odolnosť, ľahkú údržbu, opravy a tiež jednoduché stavebné úpravy (napr. zabudovanie nových okien alebo vrát). Vonkajšiu vrstvu tvorí zvislo kladený oceľový pozinkovaný poplastovaný trapézový plech. Tepelná izolácia z minerálnej vlny má hrúbku 150 mm. Súčasťou diela sú rámy pre osadenie vrát a dverí. Vráta majú veľkosť 5 000 x 4 500 mm (2 ks), dvere 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Na streche je oblúkový svetlík s vetracími klapkami a meteostanicou. Jeho rozmery sú 2 500 x 10 500 mm.

SK0361 NANOGATE – skladová hala (Vráble)

Pre spoločnosť Nanogate Slovakia s.r.o., so sídlom vo Vrábľoch, v Nitrianskom okrese, sme v priebehu apríla až júna postavili novú neizolovanú oceľovú halu. Nová hala má rozmery 30 x 50 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná výška je 4,5 m. Strecha je sedlová so sklonom 7°, strešný a obvodový plášť sú bez tepelnej izolácie. Tvorí ich oceľový pozinkovaný poplastovaný trapézový plech.