Už šiestu skladovú halu sme začali stavať tento mesiac v Bratislave pre spoločnosť CCS – Cargo Customs Service. Nedostatok parkovacích priestorov v oblasti Tuhovského poľa v Bratislave – Vajnoroch by po dokončení mala riešiť nová parkovacia a skladová hala, ktorej investorom bola spoločnosť HTI Real. Nový sklad a predajňa reziva bude v hale, ktorú sme začali stavať v Bučanoch pri Trnave pre dvojicu podnikateľov. Objekt archívu bude mať od nás spoločnosť Agrostav Group Levice. A novú oceľovú halu LLENTAB staviame aj pre podnikateľa z Trenčianskeho Jastrabia.

SK0223 CCS Cargo Customs Service Bratislava

O spolupráci so spoločnosťou CCS – Cargo Customs Service s.r.o. sme písali už v decembri 2017. Päticu objektov v Bratislave už čoskoro rozšíri nová skladová hala, ktorú sme začali stavať v marci 2019 tesne vedľa Haly 2 z roku 2014 (SK0114). Nový objekt má veľkosť 13,5 x 37,3 m (šírka x dĺžka) a vnútornú svetlú výšku 6,8 m. Pultová strecha má sklon 4 ° a je, rovnako ako steny, tepelne izolovaná. Najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa splnia dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia s 200 mm minerálnej vlny a parozábrana. Na opláštenie stien haly bola použitá skladba LLENTAB typ 3, ktorá paždík konštrukcie využíva ako dištančný profil. Vonkajší pozinkovaný oceľový trapézový plech je montovaný priamo na paždík, medzi vnútorný plech a paždík je vložený dištančný profil na prerušenie tepelného mostu. Hrúbka tepelnej izolácie je 150 mm (minerálna vlna), celková hrúbka steny vrátane trapézových plechov je 225 mm. Nová hala je „ po vode“ napojená na Halu 2 jednou zo štítových stien v dĺžke 13,5 m. Súčasťou diela sú rámy pre osadenie vrát o veľkosti 3 400 x 3 200 mm (3 ks) a dverí 1 000 x 2 100 mm (1 ks). Dostatok svetla vo vnútri novej haly zaistia svetlíky o rozmeroch 1 650 x 9 600 mm (4 ks) a 1 650 x 2 700 mm (2 ks).

SK0257 HTI Real Bratislava – Vajnory

Objednávateľom parkovacej a skladovej haly v mestskej časti Bratislava – Vajnory bola spoločnosť OHL ŽS Slovakia, a.s. z Bratislavy, investorom HTI Real, s.r.o. Bratislava. Parkovacia a skladová hala v Bratislave – Vajnoroch v lokalite Tuhovské pole bude mať po dokončení dve funkčné náplne, a to parkovanie osobných vozidiel a skladovanie ľahkého materiálu. Od tejto funkčnej náplne sa odvíja aj samotná architektúra a prevádzkovo-dispozičné riešenie stavby, ako aj jej umiestnenie na pozemku. Výstavba parkovacej haly bola v danej lokalite navrhovaná s ohľadom na nedostatok parkovacích priestorov v celej oblasti Tuhovského poľa. Skladová časť haly má iba doplnkový účel. Hala má pôdorys 20,3 x 45,3 m a vnútornú výšku 8,4 m. Dvojplášťová strecha skladaná je sedlová so sklonom 7 °. Horná vrstva nad konštrukciou priehradového väzníka je tvorená krytinou z trapézového plechu, opatrenou vrstvou proti kvapkaniu zrazených pár. Nosnými prvkami sú väznice kladené kolmo na konštrukcie priehradových väzníkov. Spodná vrstva pod konštrukciou priehradového väzníka tvorí podhľad v hale. Nosnými prvkami sú Z-profily zavesené na spodné pásy väzníkov. Medzi tieto profily je vložená tepelná izolácia s 200 mm vrstvou minerálnej vlny. Podhľadovú vrstvu tvorí trapézový plech. Súčasťou haly sú konzoly pre uloženie žeriavovej dráhy so žeriavom o nosnosti 5 000 kg. Na stenách sú použité vodorovne kladené sendvičové panely so 150 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Stavebne pripravené budú otvory pre vráta 5 100 x 4 500 mm (1 ks), dvere 1 000 x 2 100 mm (2 ks) a okná o veľkosti 42 000 x 1 000 mm (2 ks) a 5 000 x 1 000 mm (2 ks). Vstavané podlažie vo výške čistej podlahy 3,8 m má nosnosť 500 kg/m2 a celkovú plochu 241,5 m2 (šírka je 16,1 m, dĺžka 15 m). Konštrukcia a opláštenie haly má zvýšenú požiarnu odolnosť – nosná konštrukcia strechy R30, strešný plášť REI30, opláštenie stien EI30D1/EW30D1, obvodové stĺpy R45 a poschodie REI45.

SK0286 Pobiecký Holomek Bučany

Nový sklad a predajňa reziva bude v hale, ktorú sme začali stavať v Bučanoch pri Trnave pre dvojicu podnikateľov. Nová hala má veľkosť 21 (+4) x 48,4 m (šírka x dĺžka) a vnútornú svetlú výšku 6 m. Strecha je sedlová so sklonom 7 °. Strešné opláštenie ani opláštenie stien nie sú tepelne izolované, materiálom je pozinkovaný oceľový trapézový plech, na stenách haly zvislo kladený. V plášti sú navrhnuté neizolované dvojkrídlové posuvné vráta o veľkosti 6 500 x 5 000 mm (1 ks), dvere 1 000 x 2 100 mm (1 ks), presvetlenie trapézovým laminátom 46 800 x 1 400 mm (2 ks), 18 000 x 1 400 mm (1 ks) a 14 400 x 1 400 mm (1 ks). Na svetlíky 1 650 x 7 000 mm (12 ks) je použitý trapézový pochôdzny laminát.  Na jednej z pozdĺžnych stien je v celej dĺžke (48,4 m) presah strechy o šírke 4 m.

SK0294 Agrostav Group Levice

Objednávateľom a investorom objektu archívu je spoločnosť Agrostav Group Levice, a.s., zameraná na výrobu stavebných materiálov z betónu, vodoinštalatérstvo, výrobu, inštaláciu a opravy ústredného kúrenia, revízie elektrických zariadení a zámočníctvo. Levická stavebná firma bude mať archív o veľkosti 12 x 36,1 m a jeho vnútorná výška bude 3 m. Strecha a steny sú tepelne izolované a ich plášť tvorí oceľový trapézový plech, izoláciou je minerálna vlna (200 mm u strechy, 150 mm u stien). V štítovej časti je nová hala napojená na susedný murovaný objekt. Vráta a svetlíky na hale nenájdete, zato dvere a okná určite. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy je R30, obvodových stĺpov R45, strešného plášťa EI30, opláštenia stien EI30D1 / EW30D1.

SK0328 Makyda Trenčianske Jastrabie

Pán Peter Makyda sa zaoberá predajom materiálov pre obuvnícky priemysel a vedľa jeho administratívnej haly sme začali stavať novú tepelne izolovanú oceľovú halu o veľkosti 18 x 34,2 m (šírka x dĺžka). Hala má svetlú výšku 4 m, jej strecha je sedlová a má sklon 7 °. Strešnou krytinou je oceľový trapézový plech, fúkaná izolácia má hrúbku 200 mm. Opláštenie stien tvoria horizontálne kladené sendvičové panely s 200 mm vrstvou izolácie z minerálnej vlny. Stĺpy haly sú kapotované sadrokartónom a estetickým krycím plechom a majú požiarnu odolnosť R30. Hala je „po vode“ po celej svojej šírke (18 m) napojená na susednú administratívnu budovu. Vo vnútri haly je deliaca stena z horizontálne kladených sendvičových panelov, v ktorej sú vráta o veľkosti 3 000 x 3 000 mm. Rovnaké vráta sú navrhnuté aj vo vonkajšom plášti. Súčasťou diela sú rámy pre osadenie okien o veľkosti 3 000 x 1 170 mm (9 ks) a 2 000 x 1 170 mm (2 ks). Zvýšenú požiarnu odolnosť majú okrem stĺpov aj nosná konštrukcia strechy (R30), strešný plášť a vnútorná deliaca stena (EI30 DP1) a obvodový plášť (EW 30 / EI30 DP1).