Vo Veľkom Záluží pri Nitre staviame novú výrobnú/skladovú halu a onedlho vyrastie aj v Poprade neizolovaný sklad. Novú skladovú halu so spojovacím krčkom a prístreškom montujeme od novembra v rámci 2. etapy v Revúcej – tieto nové objekty nadväzujú na vlani dokončenú prvú etapu so skladovou halou a spojovacím krčkom. V Úľanoch nad Žitavou v okrese Nové Zámky sme začali s výstavbou novej oceľovej haly pre miestnu stanicu technickej kontroly. Novú dvojpodlažnú prístavbu napojenú na existujúcu, vlani dokončenú výrobnú halu, sme začali stavať v Bardejove.

SK000511 HSH

Objednávateľom a investorom novej haly je spoločnosť HSH, spoločnosť s ručením obmedzeným z Veľkého Zálužia, ktorá dnes patrí k najdynamickejším spracovateľským hydinárskym podnikom na Slovenku. LLENTAB Slovensko pre ňu začal tento mesiac montovať novú výrobnú/skladovú halu s pôdorysom 24,2 x 39,6 m (šírka x dĺžka). Vnútorná svetlá výška haly je 5,5 m. Jednoplášťová strecha má sklon 7°, krytina je vyskladaná zo strešných sendvičových panelov s výplňou PIR. Nosnými prvkami sú väznice, ktoré sú kladené kolmo na konštrukciu priehradových väzníkov. Obvodový plášť haly bude z vodorovne ukladaných sendvičových panelov, tiež s PIR výplňou (120 mm). Hala je „po vode“ napojená na existujúcu budovu v pozdĺžnej stene, dĺžka napojenia je 11,4 m. Súčasťou dodávky bude aj stavebná pripravenosť pre vráta a dvere.

 

SK000518 STIEBEL ELTRON

Pre medzinárodný koncern STIEBEL ELTRON, ktorý patrí celosvetovo k technologickým lídrom na trhu v segmentoch ohrevu vody, elektrického vykurovania a obnoviteľných zdrojov energie a pre jeho závod v Poprade sme začali stavať neizolovanú skladovú halu. Jej pôdorysný rozmer bude 38,7 x 40,6m a svetlá výška 5,5m. Obvodový plášť bude doplnený o presvetľovacie trapézové lamináty. Na vstup budú slúžiť rolovacie vráta a personálne dvere od spoločnosti SPEDOS. Farby strešného a obvodového plášťa budú korešpondovať s firemnými farbami koncernu.

SK000503 MOSS.SK 2

Pre dynamicky sa rozvíjajúceho investora, spoločnosť MOSS.SK, s. r. o. z Revúcej sme aj tento rok začali montovať skladovú halu. Objednávateľom je spoločnosť ADVIS, s. r. o. z Revúcej, ktorá je na tomto projekte v pozícii generálneho dodávateľa. Hlavná časť – skladovacia hala bude mať pôdorysný rozmer 22,7m x 49,5m, svetlú výšku 12,3 m a pultový tvar strechy. Hala bude dimenzovaná pre dodatočné rozšírenie a bude svojou štítovou časťou pomocou spojovacieho krčku s výškou 5,5m napojená na existujúcu skladovú halu (projekt LLENTAB SK0324 MOSS.SK, dokončený v apríli 2019). Strešný plášť bude rovnako ako pri predchádzajúcom projekte pre tohto klienta – LLENTAB typ 2L. Izoláciou bude 200mm minerálnej vlny, ktorá bude nafúkaná nad podhľadovým trapézovým plechom IP18. Na obvodovom plášti haly a spojovacom krčku bude vodorovne namontovaný sendvičový minerálny panel LLENTAB s hrúbkou 150mm.

Na hlavnú skladovú halu, spojovací krčok a existujúcu skladovú halu (projekt LLENTAB SK0324 MOSS.SK)  bude nadväzovať nový expedičný prístrešok zavesený na tiahlach. Svetlá výška prístrešku bude 4,4 m, pôdorysný rozmer cca 3,6 x 29,4 m. S obvodovým plášťom sa pri prístrešku neuvažuje, strešné opláštenie bude vyhotovené v skladbe trapézový plech, OSB doska a mPVC fólia s hrúbkou 1,5mm. Hala bude spĺňať požiadavky na požiarnu ochranu nosnej konštrukcie a opláštenia.

SK0370 STK Úľany nad Žitavou

V Úľanoch nad Žitavou v okrese Nové Zámky staviame novú oceľovú halu pre investora, ktorým je spoločnosť STK Šurany s. r. o. so sídlom v Nových Zámkoch. Hala má pôdorys 19,4 x 43 m a jej vnútorná svetlá výška je 5,3 m. Strecha je pultová a má sklon 4°. Strešný plášť tvorí izolácia (200 mm fúkanej minerálnej vlny), uložená na podhľadoch z trapézového plechu, ktorý je montovaný pod spodný pás priehradovej konštrukcie. Na obvodovom plášti bude vodorovne kladený oceľový pozinkovaný poplastovaný trapézový plech, izoláciou bude minerálna vlna s hrúbkou 150 mm. Obvodové stĺpy budú kryté plechom a kapotážou z SDK dosiek. Interiérová povrchová vrstva obvodového plášťa (plech IP 18) bude v priestore administratívnej časti budovy nahradená SDK obkladom. V hale sa počíta s vnútornou izolovanou deliacou stenou s krytinou zo zvislo kladeného oceľového pozinkovaného trapézového plechu. Súčasťou diela sú rámy pre osadenie vrát, dverí a okien.

SK000515 VIDOSA PREDĹŽENIE

Novú dvojpodlažnú prístavbu staviame v Bardejove pre spoločnosť VIDOSA s. r. o. V novom objekte bude sklad a administratívna časť. Bude spojený s existujúcou halou, ktorú sme pre firmu VIDOSA dokončili v decembri 2019 (objekt LLENTAB SK0348). Dvojpodlažná hala bude mať pôdorys 16,7 x 16,8 m a vnútornú výšku pod podhľadom 9,6 m. Strecha bude sedlová a má sklon 7°. Strešný plášť LLENTAB 2L tvorí izolácia z minerálnej vlny  s hrúbkou 200 mm, ktorá bude nafúkaná nad podhľadovým plechom IP18. Na obvodovom plášti budú vodorovne montované sendvičové panely KINGSPAN KS 1150 RF. Súčasťou haly je vstavané podlažie, ktoré je bez vnútorných stĺpov a je dimenzované na užitočné zaťaženie 300kg/m2. Jeho skladbu tvorí oceľová konštrukcia (kombinácia valcovaných profilov a priehradových prievlakov), vysoký trapézový plech LLENTAB typ LL134 a  železobetónová doska. Súčasťou dodávky bude 4 – ramenné oceľové schodisko s požiarnou odolnosťou a presun rámov pre výplne z predchádzajúceho projektu. Hala bude spĺňať požiadavky na požiarnu ochranu nosnej konštrukcie a opláštenia.