SK0335 – PHARMOS

Objednávateľom a investorom bola akciová spoločnosť PHARMOS so sídlom v Nitre, ktorá podniká v oblasti farmaceutického veľkoobchodného trhu. Nová hala má veľkosť 14,3 x 36,7 m (šírka x dĺžka) a svetlú vnútornú výšku 8 m. Dvojplášťová strecha je pultová so sklonom 4 ° a aj u tejto haly, podobne ako u haly firmy ORGECO, je použitý strešný plášť LLENTAB 2LF s dvomi vrstvami – nad a pod väzníkmi. Opláštenie stien tvoria horizontálne kladené sendvičové panely s jadrom z minerálnej vlny hrúbky 170 mm. Stĺpy sú kapotované estetickým krycím plechom. Súčasťou diela sú rámy na osadenie vrát 4 000 x 4 000 mm (2 ks) a dverí 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov je R90, strešného plášťa EI90 DP1 a obvodového plášťa EW 90/EI30 DP1.