Tento mesiac je výnimočný a umožňuje nám podrobne otestovať všetky naše procesy. Nielenže rozbiehame ďalšie náročné projekty, ale vzhľadom k celosvetovej situácii a vyhlásenému núdzovému stavu, všetky projekty bežia v procese zvýšenej bezpečnosti a dohľadu.  Nové haly začínajú vyrastať v Považanoch, vo Veľkom Záluží a v Nitre.

SK0339 MAJTECH

Novú halu si u nás objednala spoločnosť Majtech Slovakia s.r.o. so sídlom v Potvoriciach. Hala sa stavia v obci Považany v okrese Nové Mesto nad Váhom a má rozmery 15 x 31 m a vnútornú svetlú výšku 4 m. Strecha haly bude sedlová a jej sklon bude 7 °. Strešný plášť typ 2LF ponúka unikátne riešenie – fúkaná izolácia (200 mm) je uložená na podhľadoch z trapézového plechu, ktorý je montovaný pod spodný pás priehradovej konštrukcie. Toto riešenie obmedzí vykurovaný priestor v hale a zakryje nosnú konštrukciu, zlepší tiež svetelné pomery v hale a vytvorí priestor povaly pre vedenie technologických rozvodov v hale. Kombinácia obvodového plášťa typ 4 (vonkajšiu vrstvu tvorí zvislo kladený oceľový trapézový plech) s podhľadom typ 2 prinesie investorovi ‘čistý’ vnútorný priestor bez viditeľnej nosnej konštrukcie a zároveň zaistí požiarnu odolnosť konštrukcie. Súčasťou diela je aj vnútorná deliace stena a rámy pre osadenie vrát, dverí a okien v obvodovom plášti, vráta budú aj v deliacej stene. Hala bude mať po dokončení zvýšenú požiarnu odolnosť – nosná konštrukcia strechy a obvodové stĺpy R 30, strešný plášť a vnútorná deliaca stena EI 30 DP1 a obvodový plášť EW 30 / EI 30 DP1.

výstavba hal v marci

SK0346 SKIPPI

Novú výrobnú halu staviame aj pre spoločnosť SKIPPI Nitra, s.r.o. z Veľkého Zálužia. Firma je na trhu už od roku 1993 a vyrába stredne veľké série nábytku – od kancelárskeho nábytku po spálne, obývačky či detské izby. Vo Veľkom Záluží pre ňu montujeme halu s pôdorysom 16,2 x 37, 6 m (šírka x dĺžka) a vnútornou svetlou výškou 3,8 m. Hala bude mať pultovú strechu so sklonom 4 °. Aj u tejto haly, podobne ako u haly v Považanoch, je navrhnutý strešný plášť typ 2LF a obvodový plášť typ 4, a vďaka tejto kombinácii dostane investor halu s  vnútorným priestorom bez viditeľnej nosnej konštrukcie a s dostatočnou požiarnou odolnosťou – nosná konštrukcia strechy a obvodové stĺpy R 30, strešný plášť EI 30 DP1 a obvodový plášť EW 30 / EI 30 DP1. Hala je „po vode“ napojená na existujúcu budovu v dĺžke 37,6 m. Na obvodovom plášti zaistíme stavebnú pripravenosť a rámy pre vráta 3 500 x 3 000 mm (1 ks), dvere 1 000 x 2 100 mm (1 ks) a jednotlivo montované okná 4 000 x 1 000 mm (9 ks).

 

SK0341 HORECUP

Objednávateľom a investorom novej skladovej haly a spojovacieho kŕčku v Nitre je spoločnosť Benrealis s.r.o. so sídlom v Bratislave. Skladová hala bude mať po dokončení rozmery 40 x 82 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška bude 8,5 m. Tepelne neizolovaná strecha bude sedlová a jej sklon bude 7 °, strešnú krytinu bude tvoriť oceľový pozinkovaný trapézový plech. Obvodový plášť bude z vodorovne kladených sendvičových panelov s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny (150 mm). Spojovací kŕčok má rovnakú šírku ako hala (40 m) a jeho dĺžka je 6 m, vnútorná svetlá výška je 3,4 m. Strecha a obvodový plášť kŕčku je riešený rovnako ako hala – trapézový plech na streche a vodorovne kladené sendvičové panely na obvodovom plášti. Spojovací kŕčok je „po vode“ po celej šírke (40 m) napojený na existujúcu budovu. V obvodovom plášti sa počíta s dverami 800 x 2 100 mm (4 ks), v predeľovacej priečke budú dvere 2 100 x 2 350 mm (2 ks) a v existujúcej stene 1 250 x 2 100 mm (1 ks). Prirodzené svetlo do interiéru zaistia okná 2 100 x 1 500 mm (1 ks), presvetlenie trapézovým laminátom 78 150 mm x 1 300 mm (4 ks) a 5 250 x 1 300 mm (1 ks) a pevné presvetlenie strešného plášťa z trapézového laminátu v kombinácii s polykarbonátovou doskou hr. 25 mm s rozmermi 5 250 x 1 300 mm. Hala bude odvetraná vetracím hrebeňom s dĺžkou 80 m.