Nová administratívno-výrobná hala stojí od decembra v Pezinku a v Žiline sme dokončili montáž prístrešku.

SK000313 EASYDIET

Objednávateľom a investorom novej administratívno-výrobnej haly bola spoločnosť LOOKGOOD, s. r. o. z Pezinka, ktorá je spolu s firmami eDiéta, s. r. o., KP 3, s. r. o. a Adviro, s. r. o. prevádzkovateľom internetového obchodu edieta.sk. Hala pre administratívu má veľkosť 21,6 x 11,5 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 6,3 m. Izolovaná strecha haly LLENTAB SPHI používa trapézové plechy s vysokým profilom (134 mm) a je zateplená polystyrénom a minerálnou vlnou (80 x 60 mm EPS a 2 × 30 mm vrstva minerálnej vlny).

SK000313 - LLENTAB dostavaná hala december 2021 - výrobno administratívna hala EASYDIET

Vodotesnou krytinou na streche je PVC-P fólia. Obvodový plášť administratívnej haly LLENTAB typ 4F je z vertikálne kladeného oceľového pozinkovaného trapézového plechu a 150 mm vrstvy minerálnej vlny. Súčasťou administratívnej haly je aj vstavané podlažie s nosnosťou 250 kg/m2, ktoré je umiestnené vo výške 3,6 m a zaberá celú plochu haly. V administratívnej hale nebude tvoriť vnútornú vrstvu obvodového plášťa plech, ale sadrokartón. Výrobná hala má pôdorys 21,6 x 32,1 m a jej vnútorná svetlá výška je 3,5 m. Sedlová strecha má sklon 7°. Izolácia strešného plášťa LLENTAB typ 2LF je z 250 mm vrstvy minerálnej vlny, uloženej na podhľade z trapézového plechu. Podhľad je pritom namontovaný pod spodným pásom priehradovej strešnej konštrukcie. Toto riešenie zmenšilo objem vykurovaného priestoru haly, zakrytá je aj nosná konštrukcia strechy (väzníky). Vďaka tomuto typu plášťa bude mať objekt výborné tepelnoizolačné parametre, v interiéri haly poskytne lepšie svetelné pomery. Naviac tak nad podhľadom vznikol priestor pre vedenie technologických rozvodov. Obvodový plášť výrobnej haly LLENTAB typ 4F je rovnaký ako v prípade administratívnej budovy. Obidve haly majú zvýšenú požiarnu odolnosť konštrukcie haly a jej strešného a obvodového plášťa (R30 pre nosnú konštrukciu strechy, poschodie a obvodové stĺpy, REI30 pre strešný plášť a EW30D1/EI15D1 pre obvodový plášť oboch hál).

SK000555 T + T prístrešok

Investorom a objednávateľom prístrešku v Žiline bola spoločnosť T+T, a. s. zo Žiliny. Firma podniká v oblasti odvozu odpadu, separovaného zberu odpadu, prevádzkuje zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, svojim zákazníkom ponúka aj služby čistenia komunikácií a verejných priestranstiev alebo údržbu verejnej zelene. Jej služby využíva nielen mesto Žilina, ale aj veľa ďalších obcí a miest na území Slovenska – napríklad Kysucké Nové Mesto, Bytča, Košice, Ružomberok, Prievidza, Žiar nad Hronom alebo Vrútky.