V posledných dňoch sú ceny surovín a komponentov, ktoré sú súčasťou našich dodávok, výrazne ovplyvnené vojnou na Ukrajine a s vojnou súvisiacimi udalosťami na trhu. Aj v tejto situácii sa snažíme poskytnúť Vám, našim zákazníkom, technickú podporu a informácie pri príprave Vašich projektov. V tejto chvíli bohužiaľ nie sme schopní zaručiť dlhodobú platnosť a záväznosť nami kalkulovaných cien.

Ceny uvedené v dokumentoch našimi obchodnými zástupcami považujte za cenový odhad spracovaný na základe cien dostupných k dátumu jeho spracovania. V prípade začatia rokovania o objednávke/ zmluve o dielo alebo kedykoľvek nás požiadate, aktualizujeme cenový odhad, aby mohol byť považovaný za záväznú cenovú ponuku.

Potreba aktualizácie sa vzťahuje na všetky cenové ponuky, ktoré sme vydali pred dnešným dátumom (10.3.2022). Toto opatrenie je platné do 15.4.2022. Verím, že o mesiac bude situácia na trhu jasnejšia a pokojnejšia a my budeme môcť vypracovávať kalkulácie, ktoré Vám umožnia stabilné plánovanie Vašich projektov.

Ďakujem za pochopenie.

Martin Haertl
konateľ LLENTAB Slovakia spol. s r. o.
+420 602 715 676, martin.haertl@llentab.com

LLENTAB truck