Zmluvu na realizáciu prvej haly v Bratislave – Dúbravke, na Agátovej ulici, podpísal konateľ spoločnosti CCS – Cargo Customs Service s.r.o. , Libor Skalička,  v marci 2008. Zatiaľ posledná dokončená hala bola odovzdaná v októbri 2016. Za osem rokov spolupráce zrealizovala spoločnosť LLENTAB Slovakia, spol. s r. o. päť objektov a  zdá sa, že vlaňajšia nebola ešte posledná. V krátkej exkurzii do minulosti si predstavíme všetky dodnes zrealizované objekty. Opýtame sa zástupcu dodávateľa i jeho zákazníka, ako vyzerala vzájomná spolupráca.

V prípade prvej skladovej haly išlo o realizáciu haly s využitím existujúcej železobetónovej konštrukcie žeriavovej dráhy. Na ňu bola uložená a kotvená strešná konštrukcia oceľovej haly LLENTAB. Obvodový plášť bol kotvený pomocou rektifikačných kotiev na pozdĺžny skelet existujúcej ŽB konštrukcie. Nosnú konštrukciu a obvodový plášť štítových stien dodávala spoločnosť LLENTAB. Oceľová skladová hala má po rekonštrukcii rozmery 32,1 x 50,2 m a výšku 11,7 m. Strešnú krytinu sedlovej strechy tvorí oceľový trapézový pozinkovaný plech. V skladbe strešného plášťa je 200 mm tepelnej izolácie z minerálnej vlny. Podobnú skladbu má aj obvodový plášť. Tepelná izolácia má hrúbku 150 mm. Vráta majú veľkosť 3 000 x 4 500 mm (3 ks), dvere 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Denné svetlo zabezpečujú oblúkové svetlíky s celkovou plochou 302 m2 (8 ks). Vetracie klapky s meteostanicou (4ks), integrované v oblúkových svetlíkoch, zabezpečujú vetranie.

CCS CARGO má v Bratislave už päť hál LLENTAB

Ďalším objektom bola v roku 2013 spojovacia hala, ktorá nadväzovala na už postavenú oceľovú skladovú halu a ktorá prepájala existujúcu skladovú halu 1 s plánovanou výstavbou skladovej haly 2. Tento spojovací krčok má rozmery 13,5 x 26,5 m a vnútornú výšku 7 m. Pultová strecha so sklonom 4° je zakrytá oceľovým trapézovým plechom a podobne ako skladová hala 1 je izolovaná 200 mm vrstvou minerálnej vlny. Skladba opláštenia je zhodná s halou 1. V 26,5 m dlhom krčku sú vráta 3 000 x 3 200 mm (2 ks) a 3 000 x 4 500 mm (1 ks) a dvoje dvere – 900 x 2 100 mm a 2 000 x 2 500 mm. V streche sú umiestnené štyri oblúkové svetlíky s celkovou plochou 72,5 m2.

CCS CARGO má v Bratislave už päť hál LLENTAB
Výstavba v areáli technického skla je dobrým príkladom postupnej revitalizácie existujúcich priemyselných areálov (hnedé polia). Realizácia objektu v takejto lokalite začína dôslednou projektovou prípravou. Každá z postavených hál je iná. Rozdiely sú nie len v geometrii, ale aj v type nosného systému objektu, požiarnej odolnosti obvodového plášťa a zvislej nosnej konštrukcie, v type strešného plášťa atď. Vďaka vzájomnej a profesionálnej spolupráci s generálnym projektantom (M S arch, s.r.o.) vznikli haly, s efektívnym využitím už existujúcich konštrukcií opustených objektov ( HALA 1 a HALA 4). Pri realizácii piatich hál sa naplno uplatnila flexibilita konštrukčného systému LLENTAB v kombinácii so skladaným typom obvodového plášťa. Napríklad, v prípade HALY 4, je obvodovým plášťom haly v plochách bez existujúceho muriva a v plochách s existujúcim murivom plní funkciu zateplenia. Materiálovo a dizajnovo zjednocuje fasádu haly.  Úloha našej spoločnosti nekončí záručným servisom. Samozrejmosťou je aj pozáručný servis a realizácia zmien, ktorými sa tieto objekty prispôsobujú požiadavkám rozvoja spoločnosti Cargo Customs Service s.r.o.
Miroslav Behina, LLENTAB Slovakia, spol. s r.o.

V roku 2014 sa realizoval tretí objekt, skladová hala 2, ktorá nadviazala na spojovací krčok. Táto hala má rozmery 32,1 x 44,8 m a svetlú výšku 8 m. Strešný plášť sedlovej strechy so sklonom 7° tvorí PVC hydroizolačná krytina so separačnou vrstvou z textílie a 100 mm silnou tepelnou izoláciou z PUR/PIR dosiek. Obvodový plášť je rovnaký ako u haly 1 a spojovacieho krčku, vrchnú vonkajšiu vrstvu tvorí aj u tejto haly pozinkovaný oceľový trapézový plech. Vo vonkajšom plášti sú dvoje vráta 5 000 x 4 500 mm a jedny dvere 1 000 x 2 100 mm. Svetlo do haly privádza sedem strešných oblúkových svetlíkov s plochou 263,6 m2.

CCS CARGO má v Bratislave už päť hál LLENTAB

Štvrtou stavbou LLENTAB pre spoločnosť CCS – Cargo Customs Service Bratislava bola skladová hala 3, ktorá je na rozdiel od predchádzajúcich troch objektov samostatne stojaca a v areáli v Bratislave – Dúbravke vyrástla, podobne ako zatiaľ posledná hala 4, v priebehu roka 2016. Skladová hala 3 konštrukcie S7HR má sedlovú strechu so sklonom 7° a jej rozmery sú 20 x 25 m, výška je 6 m. Strešný plášť aj opláštenie haly sú izolované, skladba je rovnaká ako u predchádzajúcich objektov. Vo vonkajšom plášti haly sú vráta o rozmeroch 3 500 x 4 000 mm (2 ks) a 2 500 x 3 000 mm (1ks) a dvere o veľkosti 1 000 x 2 100 mm (1 ks). Dva oblúkové svetlíky s plochou 45 m2 sú v strešnom plášti. Hala má zvýšenú požiarnu odolnosť, u opláštenia stien EI60 DP1 a u obvodových stĺpov R60.

CCS CARGO má v Bratislave už päť hál LLENTAB
Myslím si, že spolupráca s firmou LLENTAB bola a aj je na vysokej profesionálnej úrovni, rovnako ako aj ich ústretovosť smerom k zákazníkovi. Napríklad rekonštrukcia haly 4 bola určite veľkou výzvou pre firmu LLENTAB, lebo táto rekonštrukcia nebola z môjho pohľadu vôbec jednoduchá. Ale firma LLENTAB ju zvládla výborne. Pokiaľ budeme v budúcnosti rozširovať naše skladové kapacity, tak na výstavbu hál určite opäť oslovíme LLENTAB.
Libor Skalička, konateľ spoločnosti CCS - Cargo Customs Service s.r.o.

Pri výstavbe skladovej haly 4, ktorá bola dokončená v októbri 2016, sa podobne ako u prvej haly jednalo o rekonštrukciu železobetónovej haly. Rozmery tejto novej oceľovej skladovej haly 4 sú 19 x 68,6 m, výška je 10,2 m. LLENTAB dodával a montoval strešný plášť, zateplenie obvodového plášťa, nosnú konštrukciu štítovej steny vrátane obvodového plášťa a prístrešku napojeného na štítovú stenu. Z pôvodného ŽB objektu boli využité iba obvodové steny a jedna štítová stena, všetko ostatné už dodávala spoločnosť LLENTAB Slovakia. Samotná hala má sedlovú strechu so sklonom 2°, prístrešok o veľkosti 19 x 12,6 m a výške 6 m má pultovú strechu so sklonom 4°. Strešnú krytinu samotnej haly tvorí PVC hydroizolačná fólia, tepelnú izoláciu EPS dosky 100 + 80 mm. Plášť strechy bol kotvený do existujúcej nosnej konštrukcie strechy (ŽB väzníky). Strešnou krytinou prístrešku je pozinkovaný oceľový trapézový plech, táto strecha nie je tepelne izolovaná. Opláštenie haly tvorí trapézový plech, izoláciou je 150 mm silná vrstva minerálnej vlny. Vo vonkajšom plášti haly sú vráta o veľkosti 5 000 x 4 500 mm (1 ks) a dvere 1 000 x 2 100 mm (2 ks). V strešnom plášti sú oblúkové svetlíky s vetracou klapkou (6 ks, každý o veľkosti 1 700 x 5 000 mm). Opláštenie haly je chránené proti požiaru, stĺpy majú zvýšenú požiarnu odolnosť na R60, obvodový plášť má odolnosť EZ/EW60. Ostatné priebeh výstavby môžete vidieť na priloženom videu.

CCS CARGO má v Bratislave už päť hál LLENTAB
Montované oceľové haly LLENTAB - Skladové haly pre CCS – Cargo Customs Service s.r.o.