Christian preberá funkciu generálneho riaditeľa od januára 2023 a nahrádza Stefana Eklunda, ktorý sa po 5 rokoch v spoločnosti rozhodol odísť do dôchodku. Stefan odviedol veľmi dobrú prácu, keď posilnil spoločnosť LLENTAB, aby sa stala jednou z najväčších spoločností na výstavbu hál v krajinách, kde spoločnosť pôsobí.

Christian prichádza zo spoločnosti Plannja AB, kde zastával úlohu správcu portfólia. Christian má bohaté skúsenosti s riadením obchodu a okrem iného bol generálnym riaditeľom spoločnosti Lindab Profil AB. Zastával niekoľko vedúcich pozícií, kde sa zameriaval na rozvoj podnikania a zlepšovanie ziskovosti.

 „Sme radi, že môžeme privítať Christiana v spoločnosti. Má široké manažérske zázemie a veľmi dobre pozná odvetvie, v ktorom LLENTAB pôsobí.“ hovorí Lars Fredin, predseda of Llentab Group AB

Veľká vďaka patrí Stefanovi za jeho vynikajúce úsilie a Christian je teraz vítaný na svojej novej pozícii v Llentab Group AB.

Pre viac informácií kontaktujte:
Lars Fredin
Chairman of Llentab Group AB
President and CEO of Dacke Industri
Phone: +46 76 770 7100
lars.fredin@dackeindustri.se

„LLENTAB je veľmi renomovaná spoločnosť, ktorú som sledoval mnoho rokov. Spoločnosť má dobrú povesť a vyrába kvalitné produkty, ktoré sú vysoko oceňované. Existuje tu silná firemná kultúra, ktorú bude zaujímavé spoznať a stať sa jej súčasťou. Ja sa tiež veľmi teším na prácu so všetkými zúčastnenými, skúsenými a kompetentnými zamestnancami vo Švédsku, Nórsku, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a na Ukrajine”

Christian Svensson, vymenovaný za generálneho riaditeľa skupiny.