Vo Vrábliach sme začiatkom októbra dokončili výstavbu dvoch nových hál, ktoré sú konštrukčne a dizajnovo prepojené s existujúcou budovou do jedného kompaktného celku. V Chorvátskom Grobe sme tento mesiac predali investorovi montovanú výrobnú halu. Vo veľmi krátkej dobe sme postavili otvorený prístrešok v Dolnom Kubíne. V závere októbra sme v Leviciach vedľa existujúcej haly LLENTAB ukončili montáž dvoch nových prístavieb.

SK0317 SVEC HALA 301 – hala a prepojovací krčok (Vráble, dokončené 8. 10. 2019)

Hala ŠVEC je zložená z troch hlavných objektov s označením 301, 302 a 303. Novostavby hál 301 a 303 sú napojené na existujúcu rekonštruovanú budovu 302. Dve nové haly a existujúca budova boli prepojené do jedného súvislého a kompaktného objektu nie len konštrukčne, ale aj dizajnovo, obvodovým plášťom zo sendvičových panelov vyrábaných spoločnosťou LLENTAB.

Haly 301 a 303 sú izolované (zateplené), s požiarnou odolnosťou obvodového (EW15) aj strešného plášťa (EI15) a s požiarnou odolnosťou nosnej konštrukcie (stĺpy aj väzníky – R15). Obe haly majú nízky sklon strešnej roviny 2° a fóliovú strechu s atikami po obvode pôdorysu. Izoláciu tvoria dosky EPS 100S (140 mm) v kombinácii s vrstvou minerálnej vlny (2×30 mm). Obvodový plášť hál 301 a 303 je z horizontálne kladených sendvičových panelov LLENTAB s hrúbkou 170 mm. Tepelnou izoláciou (jadrom) je minerálna vlna. Tieto sendvičové panely vyrába spoločnosť LLENTAB až do hrúbky 240 mm. Halu 301 tvoria dve časti – hala a prepojovací kŕčok. Vnútorná svetlá výška je 8,2 m. V hrebeni strechy je umiestnený oblúkový svetlík 3,0 x 35,7 m. V obvodovom plášti sú presvetľovacie pásy po celom obvode pôdorysu haly. Prepojovací kŕčok má rozmery 8,0 x 36,9 m a vnútornú svetlú výšku 4,3 m. V strešnej rovine sú umiestnené 2 ks oblúkových svetlíkov 2,0 x 2,1 m. Vstavané podlažie, vo výške 4,0m a s nosnosťou 300 kg / m2, má rozmer 6,7 x 6,6 m.

SK0318 SVEC HALA 303 – hala a prístrešok (Vráble, dokončené 8. 10. 2019)

Halu 303 tvoria dve časti: hala a prístrešok, trojloďová hala má rozmery 36,9m (18,45m+18,45m) x 62,5 m + 12,0m x 36,7m a vnútornú svetlú výšku 6,0m. V každej lodi je portálový žeriav s nosnosťou 5,0 t. V strešnej rovine sú oblúkové svetlíky (2ks –  3,0 x 47,7 + 2ks – 1,5 x 5,0 m). V obvodovom plášti sú presvetľovacie pásy po celom obvode pôdorysu haly. Prístrešok má rozmery 9,0 x 44,4 m a svetlú výšku 5,7 m. Strešný plášť tvorí trapézový plech. V strešnej rovine je pochôdzny presvetľovací pás 3,6 x 2,8 m. Prístrešok je bez obvodového plášťa. Prístrešok je kotvený, v pozdĺžnom smere (44,4 m), na jednej strane, na stĺpy haly 303 a na druhej strane má vlastné stĺpy. Prístrešok je bez požiadaviek na požiarnu odolnosť.

SK0344 Unimar – výrobná hala (Chorvátsky Grob, dokončená 10. 10. 2019)

Pre spoločnosť UNIMAR TRADE s. r.o. z Rovinky pri Bratislave sme v Chorvátskom Grobe dokončili v októbri montáž montovanej výrobnej haly. Tá má rozmery 18,6 x 48,3 m a vnútornú svetlú výšku 6,4 m. Strecha je sedlová so sklonom 7 °, strešný plášť typ 2LF ponúka unikátne riešenie, pri ktorom je izolácia uložená na podhľadoch z trapézového plechu, ktorý je montovaný pod spodný pás priehradovej konštrukcie. Toto riešenie obmedzuje vykurovaný priestor v hale a zakrýva nosnú konštrukciu, zlepšuje svetelné pomery v hale a vytvára priestor povaly pre vedenie technologických rozvodov v hale. Na obvodový plášť je použitý pozinkovaný oceľový trapézový plech s izoláciou z minerálnej vlny (150 mm). Hala je stavebne pripravená pre osadenie vrát 2 700 x 3 500 mm (2 ks), dverí 1 200 x 2 500 mm (1 ks) a 2 000 x 2 500 mm (1 ks) a okien rôznych veľkostí – od 800 x 800 mm po 4 000 x 3 000 mm (27 ks). Súčasťou diela sú prístrešky nad vrátami, kontajnermi, dverami a na zadnom štíte. V hale je vstavané podlažie s nosnosťou 350 kg / m2 a celkovou plochou 390 m2. Hala má zvýšenú požiarnu odolnosť, nosná konštrukcia strechy a obvodové stĺpy majú požiarnu odolnosť R 30, nosná konštrukcia podlažia a strešný plášť REI 30 a opláštenie stien EI 30 D1 a EW 30 D1.

SK0345 MIBA SINTER SLOVAKIA 3 – prístrešok  Dolná Kubín, dokončený 16. 10. 2019)

V septembri sme začali, a v polovici októbra bol nový prístrešok v areáli firmy Miba Sinter Slovakia s.r.o. z Dolného Kubína hotový. Prístrešok má veľkosť 19 x 16,8 m a vnútornú svetlú výšku 4,9 m. Sedlová strecha má sklon 4 °, strešný plášť tvorí oceľový trapézový pozinkovaný plech. Prístrešok je napojený štítom na murovanú železobetónovú stenu.

SK0338 Agrostav STK – prístavby (Levice, dokončené 21. 10. 2019)

Vedľa existujúcej haly LLENTAB (SK0142), v ktorej od roku 2015 prevádzkuje spoločnosť Agrostav Group Levice, a.s. Stanicu technickej kontroly (STK), sme od júla do októbra montovali dva nové objekty. Prvá prístavba má 6,1 x 48,8 m a vnútornú svetlú výšku 5,2 m, druhá má rozmery 12 x 15,8 m a svetlú výšku 4,7 m. Strechy oboch objektov sú pultové, izolovaná strecha (minerálna vlna hrúbky 200 mm) LLENTAB typ 4 používa strešnú väznicu zároveň ako dištančný profil. Steny sú opláštené vodorovne uloženými sendvičovými panelmi. Prístavby sú stavebne pripravené na osadenie vrát o veľkosti 3 300 x 4 500 mm (6 ks) a dverí 1 000 x 2 100 mm (2 ks).