V Dolnom Kubíne sme v septembri začali s výstavbou otvoreného prístrešku, v obci Bánov v okrese Nové Zámky sme zahájili montáž oceľovej haly, umiestnenej medzi dva existujúce objekty.

SK0345 – MIBA SINTER SLOVAKIA 3

V decembri 2018 sme v areáli spoločnosti Miba Sinter Slovakia s.r.o. z Dolného Kubína dokončili skladovú halu a niekoľko mesiacov neskoršie sa do Dolného Kubína vraciame. Od septembra tu realizujeme prístrešok o veľkosti 19 x 16,8 m a vnútornou svetlou výškou 4,9 m. Sedlová strecha má sklon 4 ° a je krytá oceľovým trapézovým pozinkovaným plechom. Prístrešok je napojený štítom na murovanú železobetónovú stenu.

SK0351 – OREMUS

Objednávateľom a investorom oceľovej haly je spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. z obce Bánov (okres Nové Zámky). Firma svojou veľkosťou patrí k stredne veľkým remeselným pekárňam. Sídli  v Bánove, v novozámockom okrese a funguje už od roku 1991. V súčasnosti je pekáreň schopná moderným vysoko produktívnym spôsobom vyrábať všetky druhy pekárskych výrobkov počínajúc chlebom, bielym a sladkým pečivom až po program predpečených a mrazených produktov. Aj pri využívaní najmodernejších technológií sa snaží zachovať tradičný spôsob pekárskej výroby a zapojiť vysoký podiel ručnej práce pre dosiahnutie čo najvyššej kvality výrobkov.  Tá je každoročne oceňovaná na rôznych súťažiach organizovaných v rámci pekárskeho remesla na Slovensku. Pre bánovskú pekáreň staviame oceľovú halu o veľkosti 12,8 x 10, 8 m a vnútornou svetlou výškou 5,5 m. Strecha je pultová a má sklon 4 °. Strešné opláštenie tvoria dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (minerálna vlna, hrúbka izolácie 200 mm) a parozábrana. Opláštenie stien tvorí skladba LLENTAB typ 3, u ktorej sa paždík konštrukcie využíva ako dištančný profil. Vonkajší plech je montovaný priamo na paždík a medzi vnútorný plech a paždík je vložený dištančný profil na prerušenie tepelného mostu. Hrúbka tepelnej izolácie je 150 mm, celková hrúbka steny je 225 mm. V obvodovom plášti budú vráta 3 000 x 3 500 mm, na streche sa počíta s presvetľovacím pásom LLENTAB o veľkosti 1 100 x 7 200 mm (3 ks).