V Bardejove sme v závere minulého roka dokončili tepelne izolovanú výrobnú halu.

SK0348 VIDOSA – výrobná hala (Bardejov, dokončená december 2019)

Novú výrobnú halu sme dokončili v závere minulého roka v Bardejove, investorom bola bardejovská spoločnosť VIDOSA s.r.o.. Hala má pôdorys 16,7 x 66,3 m a vnútornú výšku pod podhľadom 4,8 m. Strecha je sedlová a má sklon 7 °. Strešný plášť tvorí izolácia (200 mm fúkanej minerálnej vlny) uložená na podhľadoch z trapézového plechu, ktorý je montovaný pod spodný pás priehradovej konštrukcie. Toto riešenie obmedzuje vykurovaný priestor v hale a zakrýva nosnú konštrukciu, zlepšuje svetelné pomery v hale a vytvára priestor povaly pre vedenie technologických rozvodov v hale. Podhľad zároveň zaisťuje požiarnu odolnosť strešnej konštrukcie (R30) a strešného plášťa (EI30). Na obvodovom plášti sú inštalované sendvičové panely (horizontálne). Súčasťou plnenia bola tiež stavebná pripravenosť pre inštaláciu sekčných vrát veľkosti 4,5 x 4,2 m (3 ks) a okien (25 ks).