Home>LLENTAB Group, LLENTAB partneri>Dodávame „Viac než len oceľové haly“

Dodávame „Viac než len oceľové haly“

„Viac než len oceľové haly“ – to platí, nech ste generálny dodávateľ, projektant alebo priamy klient. Keď sa pozrieme bližšie, zistíme, že každá z troch zákazníckych skupín očakáva pod slovíčkom „viac“ niečo iného, vlastného.

LLENTAB sprevádza priamych klientov celým procesom – od nápadu, prípravy projektu, výroby, montáže až po finálnu kolaudáciu

Aj potreby priamych zákazníkov LLENTAB pozná – práve preto funguje ako dokonalý sprievodca po celú dobu až do odovzdania hotovej haly. Nezáleží na oblasti podnikania či veľkosti investora – konštrukčný systém LLENTAB vždy kládol dôraz na možnosť pružného riešenia a zachovania priaznivej ceny. Preto je dnes vhodným riešením aj pre potreby väčších i menších podnikov. Výhodou je flexibilita haly dokonca aj po dokončení – hala môže byť napríklad neskôr izolovaná, alebo môže byť rozšírená či naopak dodatočne rozdelená. Vďaka veľkému počtu realizovaných hál – na Slovensku je ich viac ako sto – a širokému uplatneniu je silnou stránkou spoločnosti aj dokonalá znalosť prostredia a nárokov spojených so stavbou.

Okrem vlastnej projekcie, výroby a montáže, spoločnosť LLENTAB Slovakia spol. s r.o. pracuje na vytvorení partnerskej siete s poprednými spoločnosťami z oblasti financovania, poisťovníctva, dotačného servisu a ďalších. Takto získané benefity prinášajú investorom ekonomické a časové úspory, administratívne zjednodušenie a ďalšie výhody. Vzhľadom k uzavretému partnerstvu so Slovenskou sporiteľňou môžu klienti aktuálne využiť zvýhodnené podmienky financovania ich projektov.

LLENTAB a generálny dodávateľ zdieľajú rovnaký cieľ – spokojný investor

Kde vznikajú oceľové haly LLENTAB?Preto je tiež vždy schopný a ochotný nájsť riešenie, ktoré vyhovuje obom stranám – generálnemu dodávateľovi a investorovi. Túto pružnosť umožňujú v prvom rade ľudia – LLENTAB je totiž vždy zastúpený plne kompetentnými pracovníkmi, ktorí sú schopní rozhodovať. To nie je fráza: jednou z kľúčových predností firmy sú tri silné interné oddelenia – obchod, projekcia a montáž. Obchodníci spolu s projektantmi a montážnymi tímami dokonale poznajú konštrukčný systém svojich hál a vďaka nemu sú schopní ponúknuť rýchlu a spoľahlivú odozvu.

Druhým silným pilierom je dôveryhodnosť samotnej spoločnosti LLENTAB. Silné finančné zázemie či certifikovaná kontrola kvality nevznikli zo dňa na deň, naopak – od založenia materskej firmy vo Švédsku tento rok uplynulo 45 rokov. Počas tejto doby vyrástlo v Európe viac ako 10.000 objektov výrobných, skladových, predajných, administratívnych, športových, odpadových či leteckých oceľových hál. Podnebie švédskeho mesta

Kungshamn, na západnom pobreží Švédska, kde sa história firmy začala písať a kde je dodnes centrála spoločnosti, vytvorilo dokonalé testovacie laboratórium pre haly LLENTAB – silné slnko spolu s výdatnými dažďami a slanou vodou Baltského mora testujú dnes a denne, čomu oceľ švédskych hál dokáže odolať.

Zahraniční guruovia propagácie hovorievali v prvej polovici 90. rokov, že najlepšia reklama je dobrý produkt. Klišé? Nie, naopak – táto rokmi Anglosasmi preverená skúsenosť platí na 100% aj pre haly LLENTAB. Práve kvalita produktu je tretím pilierom, o ktorý sa generálny dodávatelia môžu oprieť. Pozinkovaná oceľ odoláva počasiu, jednoduchá montáž dovoľuje stavať haly rýchlo a spoľahlivo, navyše modulárny systém môže byť plne prispôsobený aktuálnym podmienkam a potrebám konečných klientov.

Projektantom ponúka LLENTAB maximálnu podporu po celú dobu tvorby projektu

Kde vznikajú oceľové haly LLENTAB?Potreby projektantov sú v súvislosti s návrhom oceľovej haly jasné – od spoločnosti LLENTAB očakávajú, že im bude dôveryhodným partnerom, ktorý im efektívne pomôže realizovať projekt stavby, na ktorom práve pracujú. V každej z ôsmich krajín, kde spoločnosť pôsobí, operuje LLENTAB vlastným tímom projektantov, ktorí dokonale poznajú produkt a sú schopní ponúknuť zákazníkom z radov externých projekčných kancelárií veľmi rýchlu odozvu a dostatok informácií, podkladov a predovšetkým navrhnúť optimálne riešenie.

V spoločnosti je práve projekcia jednou z kľúčových činností a garantuje vysokú úroveň služieb. LLENTAB má ako jediný na slovenskom trhu pod kontrolou celý proces dodávky oceľových hál, t.j. od prenesenia predstavy na papier, cez výrobu až po dokončenie montáže. Okrem bratislavskej centrály mu v tom pomáha aj kancelária v Poprade. Obchodní zástupcovia tak dokážu spolu s projektantmi navrhnúť vždy optimálnu cestu k finálnemu projektu.

20. júna 2017|
Táto webstránka používa cookies. Viac informácií Súhlasím