V apríli sme dokončili novú skladovú halu v Novom Meste nad Váhom.

SK0259 BKP REAL, skladová hala, dokončená 25. apríla 2018

Objednávateľom a investorom skladovej haly bola spoločnosť BKP REAL, spol. s r.o. z Nového Mesta nad Váhom. Od svojho vzniku úspešne pôsobí na dopravnom trhu. Hlavnou činnosťou v rámci dopravy je vnútroštátna a medzinárodná doprava. Do predmetu podnikania patrí aj prenájom skladových priestorov – novo vybudované moderné skladovacie priestory sú kompletne vybavené potrebnou obslužnou technikou. Sklady majú ľahkú dostupnosť z diaľnice D1. Nová skladová hala LLENTAB o veľkosti 34 x 63 m a svetlou výškou 7 m vyrástla v areáli firmy v Novom Meste nad Váhom. Konštrukcia S7HR má sklon strechy 7° a je krytá oceľovým trapézovým plechom. Zvislo kladený oceľový trapézový plech je použitý aj na opláštenie stien haly. Prístup do haly zabezpečujú oceľové dvojkrídle vráta o veľkosti 5 000 x 5 500 mm (3 ks) a dvere 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Steny sú presvetlené okennými pásmi z trapézového laminátu o rozmeroch 58 x 1,7 m (1 ks) a 54 x 1,7 m (1 ks). Hala je odvetraná vetracím hrebeňom o dĺžke 62 m.

SK0259 BKP REAL, skladová hala - dodávateľ LLENTAB montované oceľové haly