Rozsiahly rad referenčných hál na Slovensku rozšírila v decembri 2018 aj dodávka a montáž skladovej haly pre firmu Miba Sinter Slovakia z Dolného Kubína.

SK0289 MIBA SINTER SLOVAKIA 2 – sklad (Dolný Kubín, dokončené 12. 12. 2018)

Nová skladová hala začala vyrastať v minulom roku aj v areáli spoločnosti Miba Sinter Slovakia s.r.o. z Dolného Kubína a dokončená bola v polovici decembra. Objekt s pultovou strechou so sklonom 4° má pôdorys 15,7 x 42,1 m a svetlú výšku 8 m. Strecha je tepelne izolovaná 200 mm vrstvou fúkanej minerálnej vlny, stenové opláštenie tvoria vodorovne montované IPN panely KINGSPAN a vodorovne montované minerálne panely KINGSPAN. Prístup do haly je zabezpečený sekčnými vrátami (1ks) a personálnymi dverami (2ks). Prirodzené svetlo privádzajú do interiéru okná v stenovom opláštení (12 ks) s otváraním na elektrický pohon. Nosná konštrukcia strechy a nosné stĺpy majú projektovanú požiarnu odolnosť R15, požiarna odolnosť časti stenového opláštenia je EI/EW15D1.