V novembri sme okrem iných objektov dokončili montáž novej oceľovej haly v okrese Nové Zámky (obec Bánov), nová výrobná hala vyrástla v závere mesiaca aj v Stupave.

SK0351 OREMUS – oceľová hala (Bánov, dokončeno 4. novembra 2019)

Objednávateľom a investorom oceľovej haly bola spoločnosť PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. z obce Bánov (okres Nové Zámky). Firma svojou veľkosťou patrí k stredne veľkým remeselným pekárňam. Sídli  v Bánove, v novozámockom okrese a funguje už od roku 1991. V súčasnosti je pekáreň schopná moderným vysoko produktívnym spôsobom vyrábať všetky druhy pekárskych výrobkov počínajúc chlebom, bielym a sladkým pečivom až po program predpečených a mrazených produktov. Pre bánovskú pekáreň sme postavili oceľovú halu o veľkosti 12,8 x 10, 8 m a vnútornou svetlou výškou 5,5 m. Strecha je pultová a má sklon 4 °. Strešný plášť tvoria dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (minerálna vlna, hrúbka izolácie 200 mm) a parozábrana. Obvodový plášť tvorí skladba LLENTAB typ 3, u ktorej sa paždík konštrukcie využíva ako dištančný profil. Vonkajší plech je montovaný priamo na paždík a medzi vnútorný plech a paždík je vložený dištančný profil na prerušenie tepelného mostu. Hrúbka tepelnej izolácie je 150 mm, celková hrúbka steny je 225 mm. V obvodovom plášti sú otvory pre vráta o veľkosti 3 000 x 3 500 mm, na streche je umiestnený presvetľovací pás LLENTAB o veľkosti 1 100 x 7 200 mm (3 ks).

SK0312 Cevaservis 2 – výrobná hala (Stupava, dokončeno 27. novembra 2019)

Novú skladovú halu sme pred dvomi rokmi dokončili pre spoločnosť CEVASERVIS, a.s. v Stupave a na konci novembra 2019 sme v areáli tohto investora zrealizovali výstavbu novej výrobnej haly. Nová hala má rozmery 40 x 42 metrov (šírka x dĺžka) a jej svetlá výška je 4,3 m. Konštrukciu S4HR1 so 4 ° sedlovou strechou tvorí u strešného plášťa obojstranne pozinkovaný oceľový trapézový plech TP 46-0,63 mm, izolačnú vrstvu 200 mm minerálnej vlny. Obvodový plášť je z vodorovne kladených sendvičových panelov MW 150 so 150 mm vrstvou minerálnej vlny ako tepelnej izolácie. V obvodovom plášti sú umiestnené vráta o rozmere 3 000 x 3100 mm (2x). Prístup pre osoby zaisťujú dvere 1 100 x 2 520 mm (2 ks) a 1 600 x 2 520 mm (1 ks), svetla do haly púšťa dvadsaťtri okien rôznych veľkostí. Na streche sú umiestnené svetlovody s priemerom 530 mm (6 ks) a predlžovacou trubicou 600 – 1 000 mm. Nosná konštrukcia strechy a obvodové stĺpy majú požiarnu odolnosť R 30, strešný plášť REI 30 a opláštenie stien EI 30 D1 a EW 30 D1.