V závere septembra sme dokončili dve haly. Zateplenú výrobnú halu s konzolami pre uloženie žeriavovej dráhy sme predali spoločnosti RENTA PLUS TRNAVA, halu s administratívnou a skladovou časťou a vstavaným podlažím sme realizovali pre prepravnú spoločnosť JO JO TRANS zo Špačiniec pri Trnave.

SK0251 Glassport – výroba (výrobná hala, dokončená 28. septembra 2018)

Objednávateľom a investorom novej výrobnej haly bola spoločnosť RENTA PLUS TRNAVA. Hala má veľkosť 32,3 x 53,7 m (šírka x dĺžka) a vnútornú svetlú výšku 7 m. Strecha je sedlová so sklonom 4°. Hala je zateplená, v strešnej konštrukcii s krytinou z oceľového trapézového plechu je 200 mm vrstva minerálnej vlny. Stenové opláštenie tvoria vodorovne kladené sendvičové panely s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny s hrúbkou 150 mm. Hala je napojená v štítovej strane v dĺžke 15,9 m na murovanú administratívnu budovu. Vo vonkajšom plášti sú stavebne pripravené otvory pre vráta o veľkosti 4 700 x 4 500 mm (2 ks) a 3 000 x 3 000 mm (2 ks). Hala má zvýšenú požiarnu odolnosť – nosná konštrukcia strechy, obvodové a stredové stĺpy majú požiarnu odolnosť R30, strešný plášť EI 30 a stenové opláštenie EW 30 D1. Súčasťou dodávky boli aj konzoly pre uloženie žeriavovej dráhy pre žeriav o nosnosti 5 000 kg.

Nové haly LLENTAB - referencie september 2018 - skladová hala, výrobná hala - dodávateľ

SK0285 JOJO TRANS (administratívna a skladová hala, dokončená 28. septembra 2018)

Objednávateľom a investorom novej haly v Špačinciach pri Trnave bola spoločnosť Jozefa Jurányiho JO JO TRANS. História spoločnosti sa začala v roku 1993. Zakladateľom firmy a zároveň majiteľom je Jozef Jurányi st. Spoločnosť sa zameriava na medzinárodnú prepravu v rámci Európy, jej vozový park tvora nákladné autá SCANIA a chladiarenské návesy. Nová hala má pôdorys 18 x 46 m (šírka x dĺžka) a svetlú výšku 5,8 m. Sedlová strecha so sklonom 7° je zateplená, opláštenie strechy tvorí oceľový trapézový plech, izoláciu fúkaná minerálna vlna (200 mm). Z interiérovej strany vonkajšieho trapézového plechu je farebne jednotná vrstva proti odkvapkávaniu (NCD). Na stenách haly je zvislo kladený trapézový plech, ktorý je v časti haly aj na vnútornej strane stien. V administratívnej časti haly je vnútorné obloženie realizované zo sadrokartónových dosiek. Vo vnútri haly je postavená deliaca stena z trapézového plechu a 150 mm vrstvy minerálnej vlny. Súčasťou diela je rám pre osadenie vrát o veľkosti 3 500 x 4 500 mm (3 ks) a 3 000 x 3 500 mm (1 ks). Presvetlenie stien zaisťujú okná 10 000 x 1 400 mm (1 ks), 16 000 x 1 400 mm (1 ks) a 13 ks jednotlivo montovaných okien rôznych rozmerov. Súčasťou dodávky bola aj nosná konštrukcia vstavaného podlažia s plochou 106 m2. Podlažie je vo výške 3,2 m a má úžitkovú nosnosť 300 kg/m2. Základ tvorí nosná oceľová konštrukcia a nosný trapézový plech. Hala má zvýšenú požiarnu odolnosť – nosná konštrukcia strechy, obvodové a stredové stĺpy majú požiarnu odolnosť R30, strešný plášť EI 30 DP1 a stenové opláštenie spolu s vnútornou deliacou stenou EI 30 DP1.