>, Dokončené projekty, Jazdecké haly>Dokončené stavby jún 2017: Skladová hala s administratívnou budovou v Trenčíne, výrobná hala v Topoľčanoch, dostavba odpadovej haly v Zohore

Dokončené stavby jún 2017: Skladová hala s administratívnou budovou v Trenčíne, výrobná hala v Topoľčanoch, dostavba odpadovej haly v Zohore

V júni sme okrem iných hál dokončili skladovú halu s administratívnou budovou v Trenčíne, výrobnú halu v Topoľčanoch či dostavbu odpadovej haly v Zohore.

SK 0200 Štefan Vanko – skladová hala a administratívna budova

Jazdecká hala v Trenčíne - Montované oceľové haly LLENTAB - referenciaNová hala v Trenčíne pre spoločnosť Štefan Vanko, s.r.o. má rozmery 13 x 54 metrov a jej svetlá výška sú 4 metre. Konštrukciu S7HR so 7° sedlovou strechou tvorí u strešného plášťa obojstranne pozinkovaný oceľový trapézový plech TP 46, izolačnú vrstvu strešného plášťa 200 mm minerálnej vlny. Na vonkajšie opláštenie použil LLENTAB horizontálne kladený oceľový trapézový plech IP 18 a ako izoláciu 150 mm minerálnej vlny. Hala bude slúžiť ako logistické centrum pre kuriérske a prepravné služby a jej súčasťou je aj administratívne zázemie. V tejto časti je u interiérovej povrchovej vrstvy obvodového plášťa oceľový plech nahradený sadrokartónovým obkladom. Vzhľadom k zameraniu budovy ako distribučného centra neprekvapí vysoký počet dverí a vrát v obvodovom plášti – celkom je ich až 25.

SK 0203 Emil Belica – výrobná hala

Investorom novej výrobnej haly bola spoločnosť Emil Belica, ktorá sa orientuje na výrobu a montáže interiérov. Nová hala konštrukcie S7HR v Topoľčanoch má plochu 19 x 46 metrov a jej svetlá výška je 4 m. Z interiérovej strany vonkajšieho trapézového plechu strešného plášťa je nanesená NCD vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti. Konštrukcia haly a opláštenia má zvýšenú požiarnu odolnosť – v hale sa bude vyrábať hlavne nábytok, takže požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy je R 30, strešného plášťa EI 30 DP1, obvodového plášťa EW 30 / EI 30 DP 1 a obvodových stĺpov R 30.

Firma Emil Belica bola založená v roku 1991 s pôvodným zameraním na stolársku výrobu. Postupom času sa výrobný program ustálil na výrobe kuchýň, ktorá dnes tvorí približne 70% našej produkcie. Zvyšok produkcie je zameraný na zákazky týkajúce sa interiéru a exteriéru.

SK 0219 FCC Zohor – dostavba odpadovej haly

V júni dokončenú dostavbu odpadovej haly si ako investor objednala spoločnosť FCC Zohor, s.r.o., ktorá v areáli neďaleko obce Zohor na Záhorí prevádzkuje skládku odpadov. Súčasťou plnenia zo strany LLENTAB Slovakia boli okrem materiálu, montáže a osadenia kotevných prvkov oceľovej konštrukcie aj statické výpočty konštrukcie a opláštenia, výrobná a montážna dokumentácia, kotevný plán konštrukcie a výpočet reakcií nosnej konštrukcie do spodnej stavby haly. Dostavba odpadovej haly konštrukcie S7HR má pôdorys 18 x 31 m, svetlú výšku 7,8 m a sedlovú strechu so sklonom 7°. Prístrešok nemá opláštenie stien, strešný plášť tvorí pozinkovaný oceľový trapézový plech. Dostavba je napojená na existujúcu halu v štítovej stene.

FCC na Slovensku poskytuje široké spektrum riešení nakladania s odpadmi. K dispozícii má rozsiahly vozový park nákladných a špeciálnych vozidiel určených na prepravu rôznych druhov odpadov a vlastné recyklačné a zhodnocovacie prevádzky.

14. júla 2017|
Táto webstránka používa cookies. Viac informácií Súhlasím