>, Výrobné haly>Dokončené stavby november 2016: Administratívna hala v Košiciach, výrobná hala v Častej

Dokončené stavby november 2016: Administratívna hala v Košiciach, výrobná hala v Častej

V novembri sme dokončili administratívnu halu pre firmu EDITION KOŠICE s. r. o. v Košiciach a tiež výrobnú halu v Častej, keď investorom bola spoločnosť ATYP – PLAST, s. r. o.

SK0208 STK JAZERO

Dňa 16. 11. 2016 bola dokončená hala v Košiciach pre firmu EDITION KOŠICE s. r. o. Hala je rozdelená na časť STK a administratívu. Obe časti objektu majú pultovú strechu so sklonom 4 stupne. Rozmery časti haly s využitím na STK sú 13,55 × 44,26 × 5 m (š × d × v) a administratívnej časti 6,3 × 40,06 × 3,3 m (š × d × v).

Strecha objektu STK je riešená oceľovým trapézovým pozinkovaným plechom TP46 s povrchovou úpravou polyesterový lak (na rube i líci) a zateplená 200 mm tepelnou izoláciou. Na steny sa tiež použil oceľový trapézový pozinkovaný plech kladený vodorovne, izolovaný 150 mm minerálnej vlny vo farbe LL 9006 (sivá). Časť strechy haly administratívneho zázemia je nezateplená (tepelnú izoláciu dodával investor).

Výrobná hala LLENTAB, dokončeni november 2016SK0193 Atyp

V prvých novembrových dňoch sme dokončili výrobnú halu v meste Častá na západnom Slovensku. Zateplená hala pre investora, firmu ATYP – PLAST, s. r. o., má rozmery 12 × 40 × 4 m (š × d × v). Strecha má sedlový tvar so sklonom 7 stupňov a je riešená oceľovým trapézovým pozinkovaným plechom vo farbe LL 9006 (sivá). Obvodový plášť je tiež z pozinkovaného oceľového trapézového plechu VP45 kladeného zvislo. Farebné riešenie stien LL9006/LL5010 (sivá/modrá). Na zaizolovanie sa použila výplň minerálna vlna hrúbky 200 mm (strecha) a 150 mm (stena).

20. novembra 2016|
Táto webstránka používa cookies. Viac informácií Súhlasím