Spoločnosť VALLOS s.r.o. sa od svojho vzniku špecializuje na obalové riešenia pre priemyselné balenie. Dlhodobý dôraz na kvalitu poskytovaných služieb ju postavil pred nutnosť zásadne zvýšiť svoje skladovacie kapacity. Riešením sa ukázala výstavba malej a veľkej haly, ktoré pre VALLOS dodala v decembri 2017 spoločnosť LLENTAB Slovakia.

Konateľa spoločnosti VALLOS s.r.o. Martina Macejíka sme v súvislosti s dokončením oboch hál požiadali o krátke predstavenie spoločnosti a zhodnotenie spolupráce s firmou LLENTAB Slovakia:

„Dynamický rozvoj našej spoločnosti nastal s príchodom zahraničných investorov do Slovenskej republiky. Nadviazali sme dlhoročnú spoluprácu s viacerými strategickými partnermi z oblasti automobilového a elektrotechnického priemyslu. Spolupráca s náročnými zákazníkmi nám umožnila nové investície do vlastnej výroby a zároveň sme získali okrem prestížnych referencií aj veľmi cenné know-how. To nám umožnilo stať sa významným dodávateľom viacerých nadnárodných spoločností a zabezpečiť rast spoločnosti.“

Aké sú vaše dlhodobé ciele na trhu obalov?

Naďalej byť maximálne spoľahlivým partnerom pri poskytovaní systémových dodávok obalových materiálov z kartonáže, plastu či dreva a získať si zákazníka individuálnym prístupom. Na aktuálne trendy v obalovom priemysle reagujeme rozširovaním materiálového portfólia, ako aj neustálou modernizáciou vlastnej výrobnej technológie. V silnom konkurenčnom prostredí tiež kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných služieb ako sú dodávky tovaru systémom JUST-IN-TIME, vývoj nových obalových riešení prostredníctvom CAD softvéru, či možnosť preskladnenia tovaru pri dlhodobej spolupráci.“

Skladová hala pre VALLOS - referencia LLENTAB oceľové haly

Ako zapadajú nové skladovacie haly do vašej firemnej stratégie, čo bol hlavný dôvod pre ich výstavbu?

Žilina trpí dôsledkom prítomnosti závodu KIA nedostatkom vhodných skladovacích resp. výrobných priestorov, čo počas niekoľkých posledných rokoch pocítila aj naša spoločnosť.  Potrebu rozširovať priestorovú kapacitu ktorá vznikla ako dôsledok rastu firmy, sme preto riešili umiestnením prevádzok do viacerých objektov, čo spôsobovalo logistické a komunikačné problémy. Výstavba novej haly nám preto umožnila centralizovať výrobu a sklady na jedno miesto, čo značne zefektívnilo procesy v rámci našej firmy. 

Podľa akých kritérií ste volili typu konštrukcie a konkrétneho dodávateľa a prečo vyhral práve LLENTAB?

Voľbe konštrukcie, ako aj technického riešenia haly, predchádzali detailne konzultácie s odborníkom, ktorý zohľadnil špecifiká našej výroby, ako aj ďalšie špeciálne požiadavky našej spoločnosti. Následne vykonaný tender určil ako víťaza spoločnosť LLENTAB, ktorá predložila kvalitné technické riešenie za prijateľnú cenu. Nemenej dôležitými rozhodujúcimi faktormi pri výbere boli zároveň kvalitné referencie a priaznivý termín dodania voči konkurencií.

Skladová hala pre VALLOS - referencia LLENTAB oceľové haly

Ako prebiehala realizácia a čo ste pri nej najviac oceňoval?

Počas realizácie sme nezaznamenali vážnejšie komplikácie a z môjho pohľadu prebiehala výstavba veľmi profesionálne. Naopak ocenili sme pružnosť spoločnosti LLENTAB, ktorá dokázala zapracovať zmenu niekoľkých našich požiadaviek počas výstavby a zároveň zbytočne neoddialila odovzdanie diela.

Technické informácie o oboch halách:

Menšia skladová hala má rozmery 21,9 x 22,8 (dĺžka x šírka) a svetlú výšku 7,8 m, väčšia hala má rozmery 55 x 42,6 m a svetlú výšku 8 m. Haly sú vzájomne prepojené štítovou časťou a obe sú napojené na stávajúci objekt firmy Vallos. Strecha malej haly je pultová, u veľkej sedlová, obe strechy majú sklon 4°. Najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa plní u oboch hál izolácia LLENTAB typ 5 s dvoma vrstvami trapézového plechu, dištančnými profilmi, tepelnou izoláciou (v tomto prípade je to 200 mm minerálnej vlny) a parozábranou. Opláštenie obvodových stien tvorí zvislo kladený trapézový plech, u stien je izoláciou 150 mm minerálnej vlny. Hala má v stenovom plášti sekčné vráta o veľkosti 4 000 x 3 500 mm (5 ks), prístup pre pracovníkov zaisťujú dvere 1 000 x 2 100 mm (4 ks). Steny sú pevne presvetlené komôrkovým polykarbonátom 45,6 x 1 m (1 ks), 39,6 x 1 m (1 ks) a 50,4 x 1 m (1 ks). Svetlo do interiéru privádzajú okná 3 600 x 1 000 mm (5 ks) a strešné oblúkové svetlíky 33 x 1,76 m (4 ks) a 18 x 1,76 m (2 ks).

Skladová hala pre VALLOS - referencia LLENTAB oceľové haly