Rast priemyselnej produkcie na medziročnej báze dosiahol v jedenástom mesiaci vlaňajška 6,2 %, čo oproti októbru znamenalo zrýchlenie o 0,8 percentuálneho bodu. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia na Slovensku v novembri oproti októbru stúpla o 0,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Medziročný rast priemyselnej produkcie v novembri ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (o 8,9 %) a v priemyselnej výrobe (o 6,2 %) a pokles v ťažbe a dobývaní (o 7,1 %.) V samotnej priemyselnej výrobe najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov, výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov a ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení. A tiež v týchto odboroch mali a majú v posledných rokoch silné zastúpenie oceľové haly LLENTAB.

V máji minulého roka sme napríklad dokončili novú výrobnú hala pre bratislavskú spoločnosť PRIMA – FO s.r.o. s plochou 1.000 m2. Spoločnosť sa špecializuje na dodávku a montáž rôznych typov podláh – od rodinných domov až po veľké priemyselné komplexy. Od roku 2010 spracováva polystyrénový a polyuretánový odpad, ktorý používa pri výrobe polystyrénbetónu.

Medzi referenčné stavby patrí aj výrobná hala pre spoločnosť Výstavba vodných elektrární s.r.o. z Dubnice nad Váhom. Hala o dĺžke 70 m a šírke 43 m má výšku 12 m a bola dokončená v roku 2015. Pre firmu Polytech SK spol. s r.o. z Badína slúži už tretím rokom výrobná a skladová hala s plochou 850 m2. Špeciálne materiály pre železobetónové konštrukcie vyrába v Nitre spoločnosť Frank-Slovakia s.r.o., aj jej hala o veľkosti 963 m2 nesie značku LLENTAB.

Ďalšie vybrané referenčnej haly LLENTAB nájdete tu.

Oceľové haly LLENTAB, rast priemyslu v roku 2017