Poľnohospodárstvo stojí a padá s európskymi i národnými dotáciami, dotačnú politiku však poľnohospodári môžu len ťažko predvídať. Napriek tomu majú v rukách nástroje k rastu produktivity a znižovaniu prevádzkových nákladov vo svojich podnikoch. Kľúčovú úlohu v tejto oblasti zohrávajú moderné technológie a inovatívne postupy. Tie sa dnes uplatňujú aj pri riešení halových priestorov pre živočíšnu i rastlinnú výrobu.

Rozvoj slovenského poľnohospodárstva v súčasnosti rieši aj Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013-2020, ktorá si podľa Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky stanovila tri hlavne ciele – zvýšenie produkčnej výkonnosti v nosných poľnohospodárskych komoditách na úroveň 80% súčasnej spotreby obyvateľstva na Slovensku; zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a rozvoj vidieka a zlepšovanie životných podmienok a zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva.

Prosperita slovenského poľnohospodárstva je dôležitá aj pre spoločnosť LLENTAB Slovakia, ostatne poľnohospodári sa v posledných stali významnou klientelou, ktorá haly systému LLENTAB využíva napríklad na ustajnenie jalovíc, svíň, hydiny, skladovanie poľnohospodárskych plodín, hnojív a ďalej ako senníky, garáže pre poľnohospodársku techniku, jazdiarne a pre ďalšie poľnohospodárske účely. Na Slovensku a v Českej republike už LLENTAB dokončil takmer 50 poľnohospodárskych hál, tou najväčšou s plochou 10 489 m2 bola v roku 2011 hala v Meclove na Plzeňsku.

Fyzické aj právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve oceňujú u oceľových hál LLENTAB kvalitu dodávaných materiálov, optimálne prevedenie montáže a včasné dokončenie projektov. Výhodou je tiež flexibilita hál – konštrukcia môže byť stavaná v niekoľkých oddelených etapách a môže tak byť prispôsobená individuálnym podmienkam a potrebám. Poľnohospodárske haly LLENTAB sú preverené náročnými severskými klimatickými podmienkami, už štandardné riešenie s dvojplášťovou strechou ponúka výborné tepelnoizolačné vlastnosti, tesnosť strešného plášťa a nadpriemernou odolnosť proti korózii. Používané typy opláštenia súčasne ponúkajú mnoho variantov tvarov a farieb, sendvičové panely ponúka firma v hrúbkach minerálnej vlny 100 – 240mm a v niekoľkých variantoch profilovanie vonkajšieho plechu.

Hala na ustajnenie jalovic - poľnohospodarske stavby LLENTAB