Spoločnosť LLENTAB bola založená v roku 1972 vo švédskom Kungshamne a už od samého začiatku bol dopad na životné prostredie neoddeliteľnou súčasťou jej stratégie. Veľmi nás preto teší, že sme mali možnosť sa podieľať na významnom projekte firmy Renahav, ktorý kladne ovplyvní životné prostredie priamo v mieste našej materskej spoločnosti.

Potravinársky priemysel je a po dlhú dobu bol dôležitou oblasťou podnikania v oblasti Sotenäs na západnom pobreží Švédska. Nachádzajú sa tu niektoré z najväčších švédskych závodov na spracovanie rýb, okrem iného napr. Orkla (Abba), Leroy a Marenor.

To všetko samozrejme predstavuje pomerne vysokú záťaž na životné prostredie, pretože tieto továrne produkujú veľké množstvo zvyškových biologických produktov a znečistenú procesnú vodu. Hoci má Švédsko už dnes veľmi vysoké požiadavky na čistotu a emisie, stále aj tu existuje priestor na zlepšenie.

Zariadenie spoločnosti Renahav bude okrem čistenia odpadových vôd vyrábať vo vyhnívacej komore bioplyn. Ten sa potom dá premeniť na teplo, chladenie a elektrinu, ktorá bude následne spätne okamžite využitá. Okrem toho je možné z biologického odpadu extrahovať dusík, fosfor a draslík, ktoré sa v miestnom poľnohospodárstve uplatnia ako biologické hnojivo.

Pozrite sa na priložené videá. Vysvetľujú, ako čistenie prebieha a pochopíte, ako krásne sa dá v tomto regióne žiť aj napriek stále rastúcej produkcii.

Tu si môžete vypočuť názory Morgana Anderssona, technika vo firme Renahav, ktorý krátko informuje o tom, čo prebieha v rôznych budovách a čoho sa snažíme dosiahnuť.
Tu Morgan prezentuje ešte podrobnejšie informácie o tom, ako funguje sanácia procesnej vody a odpadov z čistenia rýb a ďalej premena na plyn a neskôr na energiu.
Video o budovách, ktoré sme postavili pre Renahav. Len ťažko možno nájsť krajšie miesto pre stavbu, ak máte na jednej strane most Smögenbron a na druhej strane plavebnú dráhu priamo pod ním, vedúcu ku kanálu Sotekanalen.