Dve cenné druhé miesta získala spoločnosť LLENTAB Slovakia v rebríčku TOP 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2019. Pomyselnú striebornú medailu získala slovenská pobočka medzinárodnej skupiny LLENTAB v kategórii Podniky stavebnej výroby podľa zmeny tržieb za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018. Cenné je aj 2. miesto medzi Podnikmi stavebnej výroby podľa rentability kapitálu. V kategórii Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce za rok 2019 sa firma LLENTAB Slovakia umiestnila na 22. mieste.

Rebríček TOP 100 najvýznamnejších slovenských podnikov na stavebnom trhu každoročne pre potreby odbornej verejnosti spracováva a zostavuje vydavateľstvo EUROSTAV. Tento prehľad vychádza od roku 1995.

Podniky sú rozdelené do jednotlivých skupín, a to na podniky stavebnej výroby, výroby stavebných látok a inžiniersko projektové organizácie. V rámci každej skupiny podnikov sa zostavujú poradia podľa vybraných ukazovateľov výkonnosti a efektívnosti ako sú tržby, počet zamestnancov, hospodársky výsledok, aktíva, produktivita z tržieb, stupeň samofinancovania, účinnosť aktív a iné.

Podniky stavebnej výroby podľa zmeny tržieb za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018

Stavebné firmy špecializujúce sa na pozemné stavby

Tržby za vlastné výkony a tovar celkom

2019 (EUR)2018 (EUR)Zmena (%)
1.I.N.V.E.S.T., a.s., Oravská Jasenica9 932 7123 105 974219,8
2.LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava5 799 3083 131 97585,2
3.SimKor, s.r.o., Banská Štiavnica8 310 5834 515 37084,1
4.S T A B I L I T, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom9 291 5145 175 55279,5
5.Goldbeck, s.r.o., Bratislava86 742 08151 430 83768,7

Podniky stavebnej výroby podľa rentability kapitálu (v %)

Názov podnikuPodiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti na majetkuPodiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti na tržbách celkom
1.ABM Mosty, s.r.o., Bratislava55,326,8
2.LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava42,066,09
3.DAK, s.r.o., Prievidza33,8412,64
4.SMS – súkromná montážna spoločnosť, a.s., Nižná Olšava32,4918,7
5.HSF System SK, s.r.o., Žilina32,449,21

Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce (v EUR)

Názov podnikuPodiel tržieb za vlastné výkony a tovar celkom na zamestnancaPodiel pridanej hodnoty na zamestnanca
1.VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., Malacky2 580 69597 683
2.BTB GROUP, s.r.o., Bratislava2 148 22032 979
3.Goldbeck, s.r.o., Bratislava2 017 258n
4.UNICO Invest SK, s.r.o., Bratislava1 841 47895 149
5.KOIFER, s.r.o., Bratislava1 497 608146 112
21.HATTER, s.r.o., Lokca394 72834 632
22.LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava386 62155 022
23.Keller špeciálne zakladanie, spol. s.r.o., Bratislava382 93668 822
Zdroj: Odborný recenzovaný časopis EUROSTAV,  26. ročník, 6/2020, ISSN 1335 – 1249, str.42, vydáva Eurostav, spol. s.r.o.