Dve cenné druhé miesta získala spoločnosť LLENTAB Slovakia v rebríčku TOP 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2019. Pomyselnú striebornú medailu získala slovenská pobočka medzinárodnej skupiny LLENTAB v kategórii Podniky stavebnej výroby podľa zmeny tržieb za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018. Cenné je aj 2. miesto medzi Podnikmi stavebnej výroby podľa rentability kapitálu. V kategórii Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce za rok 2019 sa firma LLENTAB Slovakia umiestnila na 22. mieste.

Rebríček TOP 100 najvýznamnejších slovenských podnikov na stavebnom trhu každoročne pre potreby odbornej verejnosti spracováva a zostavuje vydavateľstvo EUROSTAV. Tento prehľad vychádza od roku 1995.

Podniky sú rozdelené do jednotlivých skupín, a to na podniky stavebnej výroby, výroby stavebných látok a inžiniersko projektové organizácie. V rámci každej skupiny podnikov sa zostavujú poradia podľa vybraných ukazovateľov výkonnosti a efektívnosti ako sú tržby, počet zamestnancov, hospodársky výsledok, aktíva, produktivita z tržieb, stupeň samofinancovania, účinnosť aktív a iné.

Podniky stavebnej výroby podľa zmeny tržieb za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018

Stavebné firmy špecializujúce sa na pozemné stavby

Tržby za vlastné výkony a tovar celkom

2019 (EUR) 2018 (EUR) Zmena (%)
1. I.N.V.E.S.T., a.s., Oravská Jasenica 9 932 712 3 105 974 219,8
2. LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava 5 799 308 3 131 975 85,2
3. SimKor, s.r.o., Banská Štiavnica 8 310 583 4 515 370 84,1
4. S T A B I L I T, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 9 291 514 5 175 552 79,5
5. Goldbeck, s.r.o., Bratislava 86 742 081 51 430 837 68,7

Podniky stavebnej výroby podľa rentability kapitálu (v %)

Názov podniku Podiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti na majetku Podiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti na tržbách celkom
1. ABM Mosty, s.r.o., Bratislava 55,3 26,8
2. LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava 42,06 6,09
3. DAK, s.r.o., Prievidza 33,84 12,64
4. SMS – súkromná montážna spoločnosť, a.s., Nižná Olšava 32,49 18,7
5. HSF System SK, s.r.o., Žilina 32,44 9,21

Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce (v EUR)

Názov podniku Podiel tržieb za vlastné výkony a tovar celkom na zamestnanca Podiel pridanej hodnoty na zamestnanca
1. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s., Malacky 2 580 695 97 683
2. BTB GROUP, s.r.o., Bratislava 2 148 220 32 979
3. Goldbeck, s.r.o., Bratislava 2 017 258 n
4. UNICO Invest SK, s.r.o., Bratislava 1 841 478 95 149
5. KOIFER, s.r.o., Bratislava 1 497 608 146 112
21. HATTER, s.r.o., Lokca 394 728 34 632
22. LLENTAB Slovakia, spol. s r.o., Bratislava 386 621 55 022
23. Keller špeciálne zakladanie, spol. s.r.o., Bratislava 382 936 68 822
Zdroj: Odborný recenzovaný časopis EUROSTAV,  26. ročník, 6/2020, ISSN 1335 – 1249, str.42, vydáva Eurostav, spol. s.r.o.