Kvalitná práca projektového tímu, priaznivá cena, rýchlosť výstavby i odporúčania projektanta, to všetko patrilo medzi dôvody, prečo sa spoločnosť MATRIX rozhodla vo svojom rozsiahlom areáli v Třebešove vo východných Čechách postaviť hneď tri veľké haly LLENTAB. Vznikali postupne od roku 2014 do roku 2017, z toho jedna z nich tvorí dokonca takzvané trojhalie, čo je hala zložená z troch modulov o celkovej veľkosti 2 979 m2. A tým spolupráca zďaleka nekončí …

Matrix - objednávateľ 4 oceľových hál LLENTAB, skladové haly
Matrix - skladový prístrešok - dodávateľ Montované oceľové haly LLENTAB
Matrix - skladová hala - dodávateľ Montované oceľové haly LLENTAB
Montované oceľové haly LLENTAB - skladová hala pre MATRIX
Matrix - skladová hala - dodávateľ Montované oceľové haly LLENTAB
Matrix - skladová hala - dodávateľ Montované oceľové haly LLENTAB
Matrix - skladová hala - dodávateľ Montované oceľové haly LLENTAB
Matrix - skladová hala, prístrešok medzi dvoma výrobnými halami - dodávateľ Montované oceľové haly LLENTAB

Spoločnosť MATRIX bola založená ako drevárska firma so zameraním na stolárstvo, drevovýrobu, lesné práce, ťažbu a spracovanie dreva a ostatných surovín. Postupom času sa predmet podnikania rozširoval tak, že v súčasnosti medzi svoje činnosti môže spoločnosť MATRIX zahrnúť široké spektrum tovarov a poskytovaných služieb. Pre svoj dynamický rast preto potrebuje partnera, ktorý vie vyhovieť požiadavkám na vyhotovenie stavby a predovšetkým v čo najkratšom možnom čase.

Na ploche takmer 3 000 m2 bolo najskôr postavené trojhalie.

Firma potrebovala rozšíriť svoje priestory na výrobu a skladovanie. Rozhodla sa pre systém oceľových montovaných hál. Vypísala výberové konanie, v ktorom zvíťazil generálny dodávateľ Průmstav Náchod a súčasťou dodávky bol práve systém oceľových hál LLENTAB. Ako prvé bolo v třebešovskom areáli postavené trojhalie, tvorené tromi modulmi.

Pripravuje sa stavba štvrtej montovanej oceľové haly

V dvoch halách v Třebešove prebieha výroba, v ďalšej potom skladovanie. V jednej výrobnej hale je píla o ploche 3 205 m2, kde sa reže drevo, a vstavba, v ktorej sa nachádzajú okrem iného kancelárske priestory. Vstavba je vo vnútri haly, je dobre presvetlená a poskytuje zázemie pre viac ako 10 osôb. V spomínanom trojhalí sa uskutočňuje výroba hobľovaného programu a jeho následné spracovanie napr. do podoby okien alebo fasádnych terasových systémov. V inej hale LLENTAB o veľkosti cca 1 500 m2 je sklad, okrem iného aj sypkých materiálov. Okrem skladovacej haly sú všetky haly zateplené. Myslelo sa aj na dostatočný počet svetlíkov, aby sa zaistilo čo najviac prirodzeného osvetlenia. Okrem využitia štandardných okien je presvetlenie nielen v strešnom plášti, ale aj v bočných stenách hál.

Jakub Kaloč, Matrix

Keď sme vyberali dodávateľa haly, zvažovali sme čas výstavby, kvalitu a financie. Dnes už máme so spoločnosťou LLENTAB perfektné skúsenosti. Vieme, že má zázemie v podobe profesionálnej projekčnej kancelárie, čo je pre nás dôležité, rovnako ako cena a rýchlosť výstavby. So všetkými halami LLENTAB sme maximálne spokojní. Nezaznamenali sme žiadny problém, k žiadnemu zatekaniu alebo konštrukčným chybám v priebehu prevádzky nedošlo. Aj zateplenie funguje perfektne, hoci vykúriť veľkú halu môže byť veľký problém. Aktuálne pripravujeme štvrtú halu s rozlohou viac ako 400 m2, ktorá poslúži na skladovanie sušeného reziva, keďže sme rozšírili počet sušiarní o viac ako trojnásobok. LLENTAB mal vždy na začiatku každej stavby výborne spracovanú projektovú dokumentáciu. Kvitujem priebeh i výsledok spolupráce, ktorá ešte rozhodne nekončí. Som spokojný napríklad aj s tým, že firma LLENTAB vedela reagovať na doplňujúce požiadavky, napríklad doplnenie haly píly o energo žľaby s veľmi vysokým zaťažením, a pod. Hoci ide o „ľahké montované konštrukcie“ hál, technológia LLENTAB umožňuje pripojiť aj tak veľké zaťaženie, ako napríklad portálový žeriav. Do budúcnosti, ak budeme potrebovať výstavbu nových hál, určite sa radi znova obrátime na firmu LLENTAB, pretože je pre nás dôležité aj vizuálne hľadisko.

Jakub Kaloč, finančný riaditeľ a prokurista spoločnosti MATRIX

Zdieľať:

Prihlásenie na odber newslettra LLENTAB

LLENTAB zasiela polročne elektronický newsletter. Prihláste sa na jeho odber.