Tržby skupiny DEK mierili v roku 2018 k hranici 20 miliárd korún, otvárali sa nové predajne, do skupiny tiež pribudli nové akvizície – vlani napríklad skupina vstúpila do technologickej spoločnosti ÚRS Praha, ktorá je lídrom českého trhu v oceňovaní stavieb. DEK dáva v súčasnosti prácu viac ako dvoma a pol tisícom ľudí. Do DEK a.s. patrí v súčasnosti takmer 20 spoločností, najväčšou z nich sú Stavebniny DEK a.s., ktoré boli založené v roku 1993 a s obratom viac ako 14,4 mld. Kč sú jasnou jednotkou na trhu stavebnín v Českej republike.

Vít Kutnar, zakladateľ najväčších českých stavebnín DEK sa svojimi plánmi a potrebou ďalšieho rastu skupiny netají, naopak. Skupina má podľa neho skvelý koncept a náskok a chce ho pretaviť v jasnú trhovú pozíciu. Investuje do digitalizácie, v ktorej je české stavebníctvo všeobecne oproti iným sektorom pozadu, ale nepodceňuje ani spoľahlivý „hardvér“, ktorý jeho stavebninám dodáva v podobe svojich oceľových konštrukcií spoločnosť LLENTAB. V posledných rokoch vyrástlo v rámci siete stavebnín DEK takmer 20 objektov, na ktorých sa LLENTAB ako dodávateľ podieľal. O veľmi úzkej a dobrej kooperácii svedčí aj intenzita výstavby, ktorá práve prebieha, alebo ktorá je zatiaľ vo fáze prípravy a predstavuje takmer ďalších 10 projektov. Požiadali sme p. Víta Kutnara o krátky rozhovor o jeho plánoch, víziách a doterajších skúsenostiach.

Vaša sieť stavebnín DEK má viac ako 120 predajní s unikátnym systémom odbavenia zákazníkov, širokou ponukou služieb a profesionálnym technickým poradenstvom. Vlani ste tiež otvorili šesť nových predajní s obchodným systémom „one-stop-shop“, (obslúženie zákazníka na jednom mieste), v ktorom je vaša firma celosvetovo priekopníkom. Je pre vás zvyšovanie kvality služieb základným rozvojovým smerom alebo plánujete aj ďalšie rozšírenie siete pobočiek, napríklad v menších mestách?

Plánujeme rozvíjať oba dva smery. Pre úspech v našom odbore je kľúčová dostupnosť aj kvalita servisu. Naši zákazníci stavajú po celom Slovensku a Českej republike, a tak im musíme byť na blízku, ale to samo o sebe nestačí. Chceme, aby bol nákup pozitívnym zážitkom na každej našej pobočke. Naším najväčším konkurentom sú malé lokálne stavebniny.

Predvlani ste získali jednotku na trhu v distribúcii elektroinštalačného materiálu – firmu Argos Elektro, vlani do vašej skupiny vstúpila technologická spoločnosť ÚRS Praha. Máte podobne veľkú akvizíciu pripravenú aj pre najbližšie obdobie?

V tomto roku sa chceme rozvíjať skôr organicky. Ďalšie väčšie akvizície sa nedajú vylúčiť, ale nie sú moc pravdepodobné. Naše úsilie teraz investujeme do integrácie získaných spoločností a do udržania kvality servisu pri našom súčasnom raste.

Slovenské Stavebniny DEK s.r.o. sú z hľadiska tržieb treťou najvýznamnejšou spoločnosťou vašej skupiny. Na Slovensku je zatiaľ DEK na trhu stavebnín dvojkou, aj keď v niektorých regiónoch drží, minimálne v povedomí zákazníkov, prvenstvo. Aké sú tu vaše plány?

Plány máme podobné ako v Čechách. Poskytovať kvalitný servis našim zákazníkom, inovovať, prichádzať na trh s atraktívnou ponukou a servisom a postupne sa rozvíjať a zvyšovať našu penetráciu trhu. Aj keď sme dvojka, tak sa nám na Slovensku darí výborne.

Okrem malo- a veľkoobchodu máte v skupine aj výrobné firmy, silné postavenie má v segmente projekčných prác a skúšobní vaša spoločnosť DEKPROJEKT. Široká verejnosť pozná zase dodávateľa typových projektov rodinných domov, spoločnosť G SERVIS CZ. Táto oblasť je veľmi spojená s kvalitou ľudí a ich profesijnými znalosťami. Ako riešite súčasný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu?

Každá doba prináša príležitosti a výzvy, ktoré sa musia prekonať. V súčasnosti je vysoký dopyt po službách a naopak nedostatok skúsených kvalitných pracovníkov. Máme veľkú výhodu, že vďaka našej aktivite a prístupu sme vo väčšine odborov, kde pôsobíme, jasným lídrom trhu. Realizujeme naozaj zaujímavé projekty, práca u nás má zmysel a v prípade úspechu môže mať vplyv na celý trh. Kolegovia sú pre mňa viac partnermi než zamestnancami a v prieskumoch aj v realite sme výrazne najlepšie platiaci zamestnávateľ v odbore. Vo výsledku to znamená, že aj pri viac ako 20% raste výkonov ročne je u nás situácia v tejto oblasti celkom pokojná a stabilizovaná.

ÚRS CZ je najmladším členom skupiny DEK a nás zaujíma v súvislosti s vašou silnou podporou digitalizácie. Čo ÚRS chystá vo vývoji nástrojov pre podporu BIM metodiky riadenia stavieb?

Som presvedčený, že „BIM“ sa presadí a reálne prinesie úspory až vo chvíli, keď bude naozaj šetriť čas a náklady projektantom, realizačným firmám i investorom. V súčasnosti sú projekty urobené podľa BIM vždy drahšie a prínos je pre mňa sporný. Problém je v tom, že BIM je mimo iného o zdieľaní informácií a tých informácií potrebných pre jeden, hoci malý projekt, je obrovské množstvo. Niekto ich musí do projektu zadať a musia byť správne a aktuálne, inak sa s nimi nedá v ďalšej fáze projektu pracovať. Kolegovia z DEKu, DEKPROJEKTu, URSu a KROSu spoločne vyvinuli riešenie, ktoré má veľký potenciál začať úspory realizovať. Ak teraz vloží do svojho projektu projektant konštrukciu zo Stavebnej knižnice DEK, má nielen garanciu, že je navrhnutá technicky správne, z dostupných materiálov, a že bude v danom riešení naozaj fungovať, ale tiež, že s ňou súčasne do projektu vkladá informácie, ktoré bude následne potrebovať pre tepelno-technické, akustické, požiarne a ďalšie výpočty. Ak nebude konštrukciu meniť, môže navyše prevziať aj výsledky našich výpočtov veľkého množstva skúšok. Z takéhoto projektu pôjde ľahko vytvoriť aj rozpočet a harmonogram výstavby pomocou BIM stavebnej platformy DEK a následne celú realizáciu sledovať, riadiť a kontrolovať. Od tohto roku náš rozpočtovací softvér KROS obojsmerne komunikuje s modelom budovy a napríklad zámeny materiálov a konštrukcií ihneď premieta do projektu aj do rozpočtu vrátane všetkých potrebných informácií.

Ako sme na tom s podporou BIM v porovnaní s našimi susedmi a ďalšími európskymi štátmi?

DEK je členom EUROMATU, združenia najväčších európskych obchodníkov so stavebným materiálom. Schádzame sa štyrikrát ročne a diskutujeme o obore a zdieľame skúsenosti z jednotlivých krajín. Vidím tam, že nie sme ani vpredu, ani pozadu. To, čo sa oficiálne prezentuje na konferenciách, máva k realite často veľmi ďaleko. Všetci sme na tom podobne, pretože ešte nevzniklo riešenie, ktoré by bolo všeobecne akceptované a naozaj prinášalo úspory. V Českej republike skôr vidím problém v tom, že sa náš štát snaží regulovať „BIM“ ešte pred tým, než niečo reálneho na trhu vzniklo. Na trhu ešte nie je ani jedno široko akceptované a použiteľné riešenie a komisia sa už schádza a vymýšľa, aké riešenie bude to správne. Príde mi, že to odporuje základným princípom evolúcie v demokratickom zriadení a trhovému prostrediu. Šanca na to, aby štátny úrad vymyslel funkčné riešenie, ktoré prinesie reálne úspory a bude efektívne, podľa mňa nie je príliš vysoká.

Hovoríte, že vašimi zákazníkmi sú ľudia, ktorí vedia, čo chcú. Z nášho pohľadu to vyzerá, že aj vaši ľudia presne vedia, čo pri nákupe od vašich dodávateľov žiadať a chcieť. Zaujíma nás to najmä v oblasti dodávok oceľových konštrukcií LLENTAB – keď sme pripravovali tento rozhovor, zistili sme, že za dobu našej spolupráce už bolo na území Slovenska a Českej republiky realizovaných takmer 20 objektov a cca ďalších desať je vo výstavbe alebo vo fáze projektovania. Čo je pre vás pri spolupráci s dodávateľmi kľúčovým argumentom pre nadviazanie spolupráce a podmienkou pre jej udržanie?

Je jedno, či si staviame pobočku sami pre seba, alebo nakupujeme materiál pre našich zákazníkov. Vždy kladieme veľký dôraz na serióznosť a stabilitu dodávateľa, kvalitu materiálov a konštrukcií a dobrý pomer medzi obstarávacou cenou a tým, ako kvalitnú konštrukciu za ňu získame. Staviame na 50 a viac rokov, nerobíme jednorazové obchody.