Objednávateľom novej izolovanej skladovej haly v Ražňanoch bola spoločnosť TOMARK, s. r. o. so sídlom v Prešove. V Ražňanoch je neverejné vnútroštátne letisko a nová hala je určená na uskladnenie malých športových lietadiel, vyrábaných v divízii TomarkAero. Nový objekt sme dokončili v priebehu troch mesiacov – výstavbu sme začali v októbri a halu sme investorovi odovzdali v decembri 2022.

SK000530 TOMARK, skladová hala, Ražňany

Divízia TomarkAero je orientovaná na oblasť letectva a je súčasťou spoločnosti TOMARK, s. r. o., ktorá úspešne pôsobí v strojárskom priemysle. TomarkAero vyrába celokovové športové dvojmiestne lietadlá Viper SD4 a Skyper GT9. Lietadlá sú navrhované pre kategórie Ultralight (UL) a Light Sport Aircraft (LSA) a sú ideálnym riešením na cestovanie, letecký výcvik a vlekanie bezmotorových lietadiel.

Nová hala má pôdorys 20,4 x 40,5 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná výška pod väzníkom je 4 m.

Strecha je pultová so sklonom 4 °, skladaný strešný plášť LLENTAB typ 5 tvorí na hornej a spodnej vrstve plášťa oceľový pozinkovaný a obojstranne lakovaný trapézový plech, tepelnou izoláciou je 200 mm vrstva minerálnej vlny.

Obvodový plášť LLENTAB typ 7 tvoria horizontálne uložené sendvičové panely (izolácia 120 mm minerálnej vlny).

Súčasťou haly sú elektricky ovládané rolovacie vráta XXL s posuvným centrálnym stĺpikom (23,4 x 3,8 m) a reálnou priechodziou šírkou 22 m.

Súčasťou dodávky od LLENTABu je aj malé sociálne zázemie, ktorého časť je vsadená do skladovej haly. Sociálne zázemie má pôdorys 6,5 x 13,2 m a jeho výška je 3 m. Pultová strecha má sklon 2 °, krytina strešného plášťa LLENTAB typ SPHI je mPVC fólia. Izolácia je z minerálnej vlny (200 mm), spodná vrstva plášťa je z oceľového pozinkovaného a obojstranne lakovaného trapézového plechu. Obvodový plášť je rovnaký ako v prípade skladovej haly. Stĺpy v sociálnom zázemí sú obložené sadrokartónom.