Novú výrobnú halu montujeme od júla v Stupave pre spoločnosť CEVASERVIS, a.s., dve prístavby k už existujúcej hale so stanicou technickej kontroly staviame pre Agrostav Group Levice, a.s.. Pre spoločnosť SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. z Liptovského Mikuláša (výroba hotových, upravených usní) realizujeme halu pre čistiareň odpadových vôd (ČOV). Pre spoločnosť UNIMAR TRADE s. r.o. z Rovinky pri Bratislave sme začali tento mesiac montovanú výrobnú halu.

SK0312 Cevaservis 2

Novú skladovú halu sme pred dvomi rokmi dokončili pre spoločnosť CEVASERVIS, a.s. v Stupave a v júli 2019 sme sa do areálu tohto investora vrátili s výstavbou novej výrobnej haly. Nová hala má rozmery 40 x 42 metrov (šírka x dĺžka) a jej svetlá výška je 4,3 m. Konštrukciu S4HR1 so 4 ° sedlovou strechou tvorí u strešného plášťa obojstranne pozinkovaný oceľový trapézový plech TP 46-0,63 mm, izolačnú vrstvu strešného plášťa 200 mm minerálnej vlny. Na vonkajšie opláštenie použijeme vodorovne kladený sendvičový panel MW 150 so 150 mm minerálnej vlny ako tepelnej izolácie. Vo vonkajšom plášti sú umiestnené vráta o rozmere 3 000 x 3100 mm (2x). Prístup pre osoby zaisťujú dvere 1 100 x 2 520 mm (2 ks) a 1 600 x 2 520 mm (1 ks), svetla do haly púšťa dvadsaťtri okien rôznych veľkostí. Na streche sú umiestnené svetlovody s priemerom 530 mm (6 ks) a predlžovacou trubicou 600 – 1 000 mm. Nosná konštrukcia strechy a obvodové stĺpy majú požiarnu odolnosť R 30, strešný plášť REI 30 a opláštenie stien EI 30 D1 a EW 30 D1.

LLENTAB aktuality - Ake oceľové haly sme začali stavať v novembri 2018?

SK0338 Agrostav STK – pristavba

K existujúcej hale LLENTAB (SK0142), v ktorej od roku 2015 prevádzkuje spoločnosť Agrostav Group Levice, a.s. Stanicu technickej kontroly (STK), sme v júli začali pristavovať dva nové objekty. Prvá prístavba má 6,1 x 48,8 m a vnútornú svetlú výšku 5,2 m, druhá má rozmery 12 x 15,8 m a svetlú výšku 4,7 m. Strechy oboch objektov sú pultové, izolovaná strecha (minerálna vlna hrúbky 200 mm) LLENTAB typ 4 používa strešnú väznicu zároveň ako dištančný profil. Steny sú opláštené vodorovne kladenými sendvičovými panelmi. Prístavby budú stavebne pripravené na osadenie vrát o veľkosti 3 300 x 4 500 mm (6 ks) a dverí 1 000 x 2 100 mm (2 ks).

SK0342 SLOVTAN CONTRACT TANNERY

Investorom haly pre čistiareň odpadových vôd (ČOV) bola spoločnosť SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. z Liptovského Mikuláša, dodávateľom stavebných prác spoločnosť KAMIT, s.r.o. tiež z Liptovského Mikuláša. Výroba koží má na Liptove dlhú tradíciu a retrospektívu 370-ročnej histórie a na túto tradíciu . Od roku 1997 sa u nás vyrábali kože pod vedením nemeckej spoločnosti Schafstall Group. V roku 2005 bola založená Firma SlovTan Contract Tannery bola založená v roku 2005 a jej viac ako 400 zamestnancov spracúva denne 150 ton surových hovädzích koží. Dnes je SlovTan jedinou firmou na Slovensku, ktorej výrobný program zahŕňa celú vertikálu od zapracovania surových koží po výrobu hotových, upravených usní. Nová hala má rozmery 10,8 x 16 m a vnútornú svetlú výšku 5 m. Strecha je sedlová so sklonom 7 °, najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa plnia dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (hrúbka izolácie 200 mm minerálnej vlny) a parozábrana. Opláštenie stien LLENTAB typ 3 je skladba, ktorá paždík konštrukcie využíva ako dištančný profil. Vonkajší plech je montovaný priamo na paždík, medzi vnútorný plech a paždík je vložený dištančný profil na prerušenie tepelného mostu. Hrúbka tepelnej izolácie je v tomto prípade 150 mm, celá stena vrátane trapézových plechov má hrúbku 225 mm. Hala bude po dokončení pripravená na osadenie vrát 3 000 x 2 500 m (1 ks), dverí 1 000 x 2 100 mm (1 ks) a okien 1 500 x 1 300 mm (1 ks) a 600 x 900 mm (1 ks). Steny budú presvetlené fixným komôrkovým polykarbonátom v hliníkovom ráme o veľkosti 14 400 x 1 400 mm (1 ks) a 9 500 x 1 400 mm (1 ks).

SK0344 Unimar

Pre spoločnosť UNIMAR TRADE s. r.o. z Rovinky pri Bratislave sme začali tento mesiac montovanú výrobnú halu. Tá má rozmery 18,6 x 48,3 m a vnútornú svetlú výšku 6,4 m. Strecha je sedlová so sklonom 7 °, strešné opláštenie typ 2LF ponúka unikátne riešenie, pri ktorom je izolácia uložená na podhľadoch z trapézového plechu, ktorý je montovaný pod spodný pás priehradovej konštrukcie. Toto riešenie obmedzuje vykurovaný priestor v hale a zakrýva nosnú konštrukciu, zlepšuje svetelné pomery v hale a vytvára priestor povaly pre vedenie technologických rozvodov v hale. Na opláštenie stien je použitý pozinkovaný oceľový trapézový plech s izoláciou z minerálnej vlny (150 mm). Hala bude stavebne pripravená pre osadenie vrát 2 700 x 3 500 mm (2 ks), dverí 1 200 x 2 500 mm (1 ks) a 2 000 x 2 500 mm (1 ks) a okien rôznych veľkostí – od 800 x 800 mm po 4 000 x 3 000 mm (27 ks). Súčasťou diela sú prístrešky nad vrátami, kontajnermi, dverami a na zadnom štíte, v hale budeme montovať aj vstavané podlažie s nosnosťou 350 kg / m2 a celkovou plochou 390 m2. Hala bude mať zvýšenú požiarnu odolnosť, nosná konštrukcia strechy a obvodové stĺpy majú požiarnu odolnosť R 30, nosná konštrukcia podlažia a strešný plášť REI 30 a opláštenie stien EI 30 D1 a EW 30 D1.