Začiatok roku síce priniesol zimu, sneh a mráz, ani počasie však nebránilo zahájeniu nových zaujímavých stavieb. Vo Vrábľoch staviame celý komplex hál pre miestnu firmu ŠVEC a Spol. s r.o. a tento mesiac sme začali stavať (okrem v decembri 2018 zahájených dvoch objektov) ďalšiu novú halu a dva oceľové prístrešky.

SK0318 SVEC HALA 303

Pre spoločnosť PP INVEST, s.r.o. zo sídlom vo Vrábľoch sme začali už v závere minulého roku stavať dva objekty. Ich investorom je miestna firma ŠVEC a Spol s.r.o. a predmetom našej dodávky a montáže sú objekty vo výrobnom areáli firmy. Okrem uvedených dvoch hál tu staviame aj tretiu halu so sedlovou strechou a pôdorysom 48,9 x 62,5 m (šírka x dĺžka) a svetlou výškou 6 m a k tomu aj dva nové prístrešky. Prvý má veľkosť 9 x 44,3 m a svetlú výšku 5,7 m, druhý 5,7 x 12 m a výšku 4,8 m. Tieto prístrešky majú pultovú strechu. Súčasťou haly je žeriavová dráha pre žeriav s nosnosťou 5 000 kg. Strešný plášť tvorí fólia PVC-P, tepelnou izoláciou je EPS 140 mm a 2 x 30 mm vrstva minerálnej vlny. Strecha u prístreškov je bez tepelnej izolácie. Na celej ploche obvodového plášťa haly sú horizontálne kladené sendvičové panely. Hala (303) je napojená na existujúci objekt (302). V streche haly sú oblúkové svetlíky, v jednom z prístreškov potom presvetľovací pás z trapézového laminátu.

SK0324 MOSS.SK

Pre objednávateľa, stavebnú spoločnosť ADVIS z Revúcej a investora, firmu moss.sk, s.r.o. z Revúcej staviame skladovú halu a spojovací kŕčok, ktorý novú halu prepojí s existujúcou budovou. V roku 2004 moss.sk začínala ako malá firma s jedným zamestnancom. Dnes je táto spoločnosť stabilnou, obchodno-výrobnou spoločnosťou s neustále sa rozširujúcim sortimentom rybárskeho tovaru. V ponuke firmy je naozaj všetko, čo dnešný rybár potrebuje – prúty, navijáky, signalizátory záberu, krmivo, podberáky, nádoby, kreslá, oblečenie a ďalšie výrobky. Hala so sedlovou strechou má veľkosť 18 x 48 m a svetlú výšku 7,2 m. Strešnú krytinu tvorí pozinkovaný oceľový trapézový plech, v podhľade je 200 mm izolácia z fúkanej minerálnej vlny. Na stenové opláštenie haly a kŕčku sú použité sendvičové panely LLENTAB. Hala má maximálnu požiarnu odolnosť – nosná konštrukcia strechy a obvodových stĺpov R90, opláštenie strechy EI 90 a opláštenie stien EI 90 DP1.