Je ňou skladová hala v Nitre pre stavebno-obchodnú spoločnosť POTISSIMUS, s r.o.

SK000504 – MOTIVE 2

Objednávateľom a investorom novej skladovej haly je stavebno-obchodná spoločnosť POTISSIMUS, s. r.o. z Nitry. Hala má veľkosť 13,5 m x 29,5 m (šírka x dĺžka), vnútorná svetlá výška haly je 4 m. Strecha bude pultová so sklonom 4°. Strešný plášť LLENTAB 5 sa skladá z dvoch vrstiev trapézového plechu (strešná krytina a spodná vrstva), dištančných profilov, tepelnej izolácie (hrúbka izolácie je 200 mm minerálnej vlny) a parozábrany z plastovej fólie. Strešný plášť spĺňa najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F ponúka vysokú odolnosť, ľahkú údržbu, opravy a tiež jednoduché stavebné úpravy (napr. zabudovanie nových okien alebo vrát). Vonkajšiu vrstvu tvorí zvislo kladený oceľový pozinkovaný poplastovaný trapézový plech. Tepelná izolácia z minerálnej vlny má hrúbku 150 mm. Hala je v dĺžke 13m napojená „ po vode“ na existujúci objekt. Súčasťou dodávky je stavebná pripravenosť pre vráta 3000 x 3200 mm (3 ks) a okná 3000 x 1000mm (5 ks) a 3000 x 1250 (3 ks). Hala bude mať po dokončení zvýšenú požiarnu odolnosť – pri obvodovom plášti to bude EI30 D1/EW30 D1, pri obvodových stĺpoch R30.