Od januára staviame dve nové haly na Spiši – novú halu pre mäsovýrobu pre poľnohospodársku farmu v Spišskej Teplici a nový sklad z oceľovej konštrukcie LLENTAB vyrastie v Smižanoch, neďaleko Spišskej Novej Vsi.

SK000357 – PDP MLIEKO MASOVYROBA

Novú halu pre mäsovýrobu si u nás objednalo Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici. PDP Spišská Teplica vzniklo v roku 1952 a obhospodaruje poľnohospodársku pôdu v podhorskom prostredí v katastrálnych územiach Spišská Teplica a Poprad. Družstvo sa zaoberá pestovaním trhových plodín a krmovín, chovom hovädzieho dobytka s produkciou mlieka a mäsa, ťažbou dolomitického vápenca a poskytovaním služieb. Nová hala v Spišskej Teplici bude mať rozmery 37 x 37 m a jej vnútorná výška pod väzníkom bude 3,8 m. Sedlová strecha (sklon 7°) a obvodový plášť sú bez tepelnej izolácie, povrch je z oceľových pozinkovaných poplastovaných trapézových plechov. Prístup personálu do interiéru je riešený dverami (15 ks) rôznych šírok – od 1 do 3,6 m a rôznych výšok – od 2 do 2,5 m. O prirodzené svetlo v hale sa postará viac ako 50 okien.

zahajovane haly januar

SK000526 – SOLTYS VYTAHY

Investorom novej skladovej haly je spoločnosť Šoltýs – výťahy, s. r. o. so sídlom v Smižanoch. Firma sa zameriava na výrobu, montáž, revízie a servis výťahov. Jej nový sklad bude mať veľkosť 10,9 x 27 m. Vnútorná výška haly bude 5 m, strecha je sedlová so sklonom 7°. Strešné opláštenie LLENTAB typ 6 je zo strešných sendvičových panelov s tepelnou izoláciou ( 100 mm PIR), na obvodom plášti budú horizontálne uložené stenové sendvičové panely (100 mm PIR) – stenové opláštenie LLENTAB typ 7. Vstup do haly je riešený pomocou sekčných vrát s rozmermi 3 800 x 3 800 mm (1 ks) a izolovaných jednokrídlových otočných dverí 1 070 x 2 085 mm (1 ks). Presvetlenie zabezpečia plastové okná s výškou 1 100 mm a šírkou od 1 500 do 13 400 mm (5 ks).