Okrem iných objektov sme tento mesiac začali montovať v Žarnovici pridruženú skladovú halu s prepojovacím krčkom. Tri nové a rekonštrukciu štvrtej, už existujúcej haly, si u nás objednala aj farma v Nových Zámkoch. Novú výrobnú halu staviame od júna v Bernolákove.

SK0354 NOVALIM

Investorom novej pridruženej skladovej haly, ktorú sme začali montovať v Žarnovici, je spoločnosť NOVALIM spol. s r.o. so sídlom v Bratislave. Spoločnosť NOVALIM bola založená v roku 1991 a špecializuje sa na vývoj a výrobu bezgluténových (bezlepkových) a nízkobielkovinových výrobkov. Rôznorodú paletu kvalitných bezgluténových a nízkobielkovinových výrobkov spoločnosť ponúka svojim zákazníkom prostredníctvom e-shopu, v maloobchodoch i v lekárňach. Nová hala má rozmery

14,0 x 23,1 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 3,5 m. Spolu s halou realizujeme aj prepojovací krčok s rozmermi 3,2 x 3 m a výškou 3 m. Oba objekty majú pultovú strechu so sklonom 4 °. Hala má strešný plášť LLENTAB typ 2LF, ktorý zmenšuje vykurovaný priestor v hale a zakrýva nosnú konštrukciu, zlepšuje svetelné pomery v hale a vytvára priestor povaly pre vedenie technologických rozvodov v hale. V prípade použitia izolácie (pri tejto hale je to 200 mm fúkanej izolácie) podhľad zároveň zabezpečuje požiarnu odolnosť strešnej konštrukcie a strešného plášťa. Obvodový plášť tvoria horizontálne ukladané sendvičové panely. Panely v porovnaní s ‘klasickým’ skladaným opláštením ponúkajú elegantnejší dizajn a sú montované vodorovne priamo na nosné stĺpy konštrukcie. Nosná konštrukcia haly je viditeľná. Hala je napojená „po vode“ prepojovacím krčkom na existujúci objekt. Súčasťou diela sú rámy na osadenie vrát 3 000 x 3 000 mm (1 ks), 2 500 x 2 980 mm (1 ks), dverí 1 000 x 2 100 mm (1 ks) a okien 1 200 x 900 mm (8 ks).

SK0372 FARMA LONTOV

Tri nové oceľové haly a rekonštrukciu štvrtej si u nás objednala spoločnosť Lontov Farm s.r.o. z Nových Zámkov. Prvý objekt má rozmery 20 x 26,1 m (šírka x dĺžka) a jeho vnútorná svetlá výška je 4,9 / 10,8 m. Strecha je pultová so sklonom 4 ° a strešný plášť je neizolovaný, strešnou krytinou je oceľový pozinkovaný trapézový plech. Obvodový plášť je z vodorovne montovaných sendvičových panelov. Stĺpy tejto haly sú kapotované estetickým krycím plechom. Stĺpy nesúce obvodový plášť s požiarnou odolnosťou EW 45 majú požiarnu odolnosť R 45 (kapotáž sadrokartónom + krycím plechom). Nosná konštrukcia je viditeľná, panely ponúkajú v porovnaní s ‘klasickým’ skladaným opláštením elegantnejší dizajn. Takto riešený obvodový plášť je veľmi efektívnym riešením z hľadiska nákladov na výstavbu v prípadoch, že hala nemá členitý plášť (mnoho okien alebo vrát).

Druhý objekt má veľkosť 21,8 x 39,4 m a jeho vnútorná svetlá výška je 4,8 / 5,6 m. Strecha je pultová so sklonom 4 ° a strešný plášť je neizolovaný, strešnou krytinou je oceľový pozinkovaný trapézový plech. Táto hala nemá obvodový plášť.

Rovnako riešený je tretí objekt s pôdorysom 10,6 x 16 m (šírka x dĺžka) a svetlou výškou 5,5 m. Strecha má však na rozdiel od prvých dvoch objektov sklon 11 °.

Na štvrtom objekte sme demontovali a opätovne montovali pôvodný strešný plech a zosilňovali sme konštrukciu.

SK0275 KLW

Investorom novej výrobnej haly je spoločnosť Neon Invest, s.r.o. z Bernolákova. Halu bude využívať firma KLW.sk, ktorá vznikla spojením skúseností firmy Neonex (30 rokov pôsobenia na slovenskom trhu) a rakúskej Kahmann-Frilla Lichtwerbung (za 52 rokov existencie si vybudovala pozíciu lídra na rakúskom trhu). Dnešná spoločnosť KLW sa etablovala medzi overenými výrobcami a dodávateľmi svetelnej reklamy na stredoeurópskom trhu. Komplexná ponuka výroby a produktového portfólia patrí k prednostiam KLW. Komplex výrobných hál v Bernolákove umožňuje priestor pre realizáciu veľkých projektov, ako aj kusových reklám. Tri plne vybavené montážne tímy zabezpečujú montáže po celom území Slovenska a okolitých krajín. Nová hala s typom konštrukcie S7HR má šírku 26,9 m (vonkajšia), jej dĺžka (vonkajšia) je 57,6 m. Vnútorná svetlá výška je 7 m, strecha je sedlová so sklonom 7 °.

Izolovaná strecha LLENTAB typ 4 používa strešnú väznicu zároveň ako dištančný profil. Použitie tohto typu strešného plášťa je vhodné predovšetkým v prípade, že na jednej budove je skombinovaných viac typov izolovaného opláštenia, alebo je budova rozdelená na izolovanú a neizolovanú časť. Obvodový plášť je z vodorovne montovaných sendvičových panelov.

Súčasťou dodávky je stavebná pripravenosť pre vráta 5000 x 5150 mm (1 ks) a 4500 x 5150 mm (1 ks), dvere 1000 x 2150 mm (2 ks) a okná. Otvory pre okná majú rozmery 5000 x 3000 mm (6 ks), 3975 x 3000 mm (1 ks), 4500 x 3000 mm (3 ks), 4500 x 2000 mm (9 ks), 4000 x 2000 mm (2 ks) a 2000 x 2000 mm (2 ks). Na streche budú oblúkové svetlíky  s výplňou z polykarbonátových komôrkových dosiek s veľkosťou 1760 x 18000 mm (3 ks).

výstavba hal v júni