Vážení priatelia,

naše soby zo severu Európy už naberajú sily, aby pomohli Santovi rozviezť darčeky nám všetkým. Prajeme vám predovšetkým zdravie, šťastie, pokoj a v neposlednom rade dostatok invencie a energie pre návrhy a stavbu nových oceľových hál. V posledných dňoch končiaceho roka Vám všetkým ďakujeme za dôveru a priazeň. Budeme sa tešiť na všetko nové, čo nám aj vám budúcnosť a nový rok 2019 prinesie.

LLENTAB Slovakia spol. s r.o.