Investorom bola spoločnosť Érsekvadkerti Húsbaromfi Kft., ktorá sa nachádza v meste Érsekvadkert v Maďarsku (Novohradská župa), a ktorá podniká v poľnohospodárstve. Spoločnosť LLENTAB Slovakia jej dodávala materiál na výstavbu štyroch poľnohospodárskych hál, samotnú montáž si zabezpečoval investor. Dve haly boli dokončené v septembri 2019, jedna v decembri 2021 a posledná vo februári 2022. Realizácia piatej haly sa pripravuje.

„Z nášho pohľadu to bol a je trochu netypický projekt, pretože sme pracovali v zahraničí a navyše sme dodávali, okrem projektu, iba materiál pre strešnú konštrukciu hál a našu technickú podporu na mieste výstavby. Montáž konštrukcie realizovala maďarská firma. Okrem jazykovej bariéry sme museli pri príprave projektu brať ohľad aj na odlišnú legislatívu a normy. Ale na druhej strane boli aj faktory, ktoré realizáciu uľahčovali: montážna firma bola kedysi súčasťou maďarskej pobočky LLENTAB a mala potrebné znalosti a skúsenosti. Investor pôsobí kúsok za hranicami (neďaleko od mesta Šahy) a aj to bol dôvod, prečo sme sa do tohto projektu pustili. Tiež máme medzi kolegami v LLENTAB Slovakia ľudí, ktorí hovoria po maďarsky. Problém nebol ani v osobnej rovine: pán József Holman, ktorého firma bola investorom, má k Slovensku blízko, často jazdí do Bratislavy na futbal, takže aj v tomto ohľade to bolo jednoduchšie.“

dodokPatrik Dodok, obchodný riaditeľ LLENTAB Slovakia

Na tri skladové haly dodával LLENTAB Slovakia oceľovú konštrukciu typ LLENTAB S21/14R. Tieto haly majú betónové obvodové steny, strešný plášť LLENTAB typ 0 je tepelne neizolovaný. Konštrukčne sú tieto haly identické a líšia sa len rozmermi: dve haly majú pôdorys 20,1 x 49,6 m a vnútornú výšku 5 m, tretia má veľkosť 20,1 x 42,1 m a výšku 3,3 m. Štvrtá hala má konštrukciu LLENTAB typ S11PR3 s rozmermi 18,6 x 48,6 m a s vnútornou výškou 2,5 – 3,9 m.

polnohospodarska_hala_SK0293_cpolnohospodarska_hala_SK0293_d