V auguste sme okrem iných dokončili tri nové haly v Bratislave pre stavebnú spoločnosť GEMMA CONSTRUCTION, tri nové haly sme zrealizovali aj v Novom Meste nad Váhom pre spoločnosť Nerezové materiály.

SK0268 GEMMA – hala s administratívnou časťou  (Bratislava, dokončené 23. augusta 2019)

Objednávateľom dvoch objektov je stavebná spoločnosť GEMMA CONSTRUCTION, a.s. z Bratislavy, ktorá si u nás zadala výstavbu oceľovej haly a haly s administratívnou časťou zo vstavaným podlažím a zvýšenou požiarnou odolnosťou. Objekt 1, halová časť má veľkosť 15/18,8 x 30/15,5 m (šírka x dĺžka) a vnútornú výšku 4,7 m, objekt 2, administratívna časť, má rozmery 19,9 x 16 m a výšku 5,8 m. Oba objekty majú rovnaký typ strechy, strešného a stenového opláštenia. Strecha je pultová so sklonom 4 ° a je na nej použitá kombinácia strešného plášťa LLENTAB 2LF a stenového opláštenia 4F. Toto unikátne riešenie systému LLENTAB ponúka investorovi „čistý“ vnútorný priestor bez viditeľnej nosnej konštrukcie. Použitá skladba stien a podhľadov zároveň zaisťuje požiarnu odolnosť konštrukcie. V administratívnej časti je ako spodná vrstva použitý sádrokartonový podhľad, zatiaľ čo v halovej časti tvorí túto vrstvu oceľový trapézový plech. Súčasťou diela je vnútorná deliaca stena s požiarnou odolnosťou EI30 DP1 zo zvislo kladeného oceľového trapézového plechu a vstavané podlažie s plochou 233 m2 (15 x 15,5 m) a úžitkovou nosnosťou 250 kg / m2. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy, obvodových stĺpov, stĺpov deliacej steny a poschodia je R30, strešného plášťa EI30 DP1 a obvodového plášťa EW 30/EI30 DP1.

SK0270 GEMMA  (Bratislava, dokončené 23. augusta 2019)

Objednávateľom oceľovej haly je stavebná spoločnosť GEMMA CONSTRUCTION, a.s. z Bratislavy. Hala má rozmery 12 x 30,1 m a výšku 4,5 m. Strecha je sedlová so sklonom 7 °, strešný plášť je dvojplášťový typ LLENTAB 4. Izolované  opláštenie stien LLENTAB 4F ponúka vysokú odolnosť, ľahkú údržbu a opravy a jednoduché stavebné úpravy (napr. zabudovanie nových okien nebo vrát). Súčasťou diela je rám na osadenie vrát 4 000 x 4 000 mm (2ks) a dverí 1 000 x 2 100 (1 ks) a 1 600 x 2 100 mm (1 ks). Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov je R30, strešného plášťa EI30 DP1 a obvodového plášťa EW 30/EI30 DP1.

SK0269 Nerezové materiály – skladové haly 1,2 a 3 (Nové Mesto nad Váhom, dokončené 27. augusta 2019)

Objednávateľom troch skladov nerezového materiálu v Novom Meste nad Váhom je spoločnosť NEREZOVE MATERIALY s.r.o. s pobočkami v Českej republike a na Slovensku. Pre dodávky po celej ČR a SK je zriadený centrálny sklad v Uherskom Hradišti, kde už naši kolegovia z pražskej centrály tiež stavali oceľové konštrukcie LLENTAB. Pre rýchlejšiu obsluhu zákazníkov na Slovensku firma zriadila sklad v Novom Meste nad Váhom a v Košiciach. A práve v Novom Meste nad Váhom sme v závere augusta dokončili hneď tri nové objekty. Skladová hala 1 má veľkosť 33,5 x 63 m (šírka x dĺžka) a svetlú vnútornú výšku 7 m. Skladová hala 2 má pôdorys 44,1 x 64,2 m a svetlú vnútornú výšku 7,2 m. Obidve haly majú sedlovú strechu a sklon 4 °. Tretia skladová hala má veľkosť 18,8 x 20,9 m a svetlú vnútornú výšku 7,2 m. Strecha tejto haly je pultová, sklon je rovnaký ako u prvých dvoch hál – 4 °. Všetky tri haly majú rovnaké opláštenie strechy a stien. Skladbu strešného plášťa tvoria vždy dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (hrúbka izolácie je 250 mm) a parozábrana. U stien je použité izolované opláštenie LLENTAB typ 4F, tvorené z oboch strán zvislo kladeným galvanizovaným farebným oceľovým plechom. Medzi nimi je minerálna vlna o hrúbke  250mm, galvanizovaný Z profil, prerušenie tepelného mostu drevom a parozábrana z PE fólie 0.2mm.