V Spišskej Novej Vsi montujeme od mája 2020 novú montážno-skladovaciu halu. V Partizánskom sme začali realizovať novú halu pre technológiu úpravy zmesového komunálneho odpadu. Novú halu staviame tiež v Bratislave pre nášho dlhoročného zákazníka.

SK0358 WASPPER

Pre najväčšieho výrobcu benzínových wapiek v Európe, sme začali s výstavbou montážno-skladovacej haly. Hala sa realizuje na Duklianskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Nová hala bude mať pôdorys 22,1 x 58,2 m (šírka x dĺžka). Vnútorná svetlá výška, pod izolovaným podhľadom, bude v montážnej časti 4,0 m a v skladovej časti 6,7 m. Strecha bude sedlová so sklonom 7 °. Použitý typ strešného plášťa s podhľadom, LLENTAB TYP 2LF, umožní použitie nadštandardnej hrúbky strešnej izolácie. Izolácia strešného plášťa (LLENTAB TYP 2LF) bude z fúkanej minerálnej vlny, uloženej na podhľade z trapézového plechu. Trapézový plech bude namontovaný pod spodným pásom priehradovej strešnej konštrukcie. Toto riešenie zmenší objem vykurovaného priestoru haly o 2100 m3. Zároveň zakryje nosnú konštrukciu strechy (väzníky), zlepší svetelné pomery v interiéri haly a vytvorí priestor (nad podhľadom), pre vedenie technologických rozvodov v hale. Obvodový plášť haly, vrátane vnútorných deliacich priečok pre prípravné priestory, bude z horizontálne a vertikálne montovaných sendvičových panelov LINDAB. Nosná oceľová konštrukcia haly, obvodový a strešný plášť, bude mať požiarnu odolnosť podľa schváleného požiarneho projektu.

SK0362 VION

Novú halu pre technológiu úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie si u nás objednal generálny dodávateľ stavby, spoločnosť EXIMM, s.r.o. z Trenčína. Investorom sú Technické služby mesta Partizánske, s.r.o.. Hala má rozmery 28,5 x 56,5 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška bude po dokončení 12,5 m. Strecha bude sedlová, so sklonom 7 °. Strešný plášť je neizolovaný a krytinu tvorí oceľový pozinkovaný trapézový plech. Zo zvislo kladeného oceľového plechu budú aj pozdĺžne steny haly. Štítové steny majú obvodový plášť typu 4F (skladané opláštenie) z oceľového pozinkovaného trapézového plechu a 150 mm vrstvou minerálnej vlny, SDK kapotážou a oceľovým plechom sú obložené aj nosné stĺpy. Toto riešenie, ktoré v priebehu rokov zlepšujeme a prispôsobujeme novým požiadavkám klientov, stále ponúka vysokú odolnosť, ľahkú údržbu, opravy a jednoduché stavebné úpravy (napr. zabudovanie nových okien alebo vrát). V obvodovom plášti budú neizolované dvojkrídlové posuvné vráta  s rozmermi 4 500 x 4 500 mm (4 ks) a 4 500 x 5 800 mm (1 ks). Steny budú presvetlené presvetľovacím pásom z trapézového laminátu s veľkosťou 53 500 x 1 400 mm (2 ks).

hala sk0362 vion

SK0327 CCS HALA 6

Spolupráca so spoločnosťou CCS – Cargo Customs Service s.r.o. pokračuje aj tento rok. Minulý rok v máji sme pre firmu dokončili skladovú halu, ďalšiu novú halu staviame v Bratislave od mája 2020. Hala má rozmery 9 x 20 m a jej vnútorná svetlá výška bude 5 m. Strecha bude sedlová so sklonom 7 °. Strešný plášť typ 5 splní najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu. Tvoria ho dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia z minerálnej vlny (200 mm) a parozábrana. Celá plocha obvodového plášťa je typ 4F (skladané opláštenie) z oceľového pozinkovaného trapézového plechu a 150 mm vrstvy minerálnej vlny. Plášť má požiarnu odolnosť EW 15. Súčasťou diela je rám pre osadenie a lemovanie otvoru pre vráta 5 000 x 4 500 mm (1 ks) a dvere 1 000 x 2 100 mm (2 ks). Na streche bude oblúkový svetlík 2 500 x 10 500 mm (1 ks) s vetracími klapkami a meteostanicou.

hala SK0327 CCS