V nevyužitých priestoroch bývalých výrobných hál v Žiline sme začali realizovať tri vstavky, ktoré budú po dokončení slúžiť ako základná konštrukcia nového zázemia investora.

SK000575 VSBI, vstavky, Žilina

Objednávateľom je stavebná firma PROMTO, a. s. zo Žiliny, investorom spoločnosť VSBI, s. r. o.

VSBI vlastní v Žiline halové objekty, ktoré kedysi slúžili pre výrobné aktivity a v súčasnosti boli nevyužívané.

Premena takýchto priestorov na nové zázemie firmy nie je vďaka oceľovým konštrukciám LLENTAB nič zložité.

V žilinských halách sme začali realizovať hneď tri vstavky.

Prvý má pôdorys 12,2 x 58,6 m a výšku najvyššieho miesta konštrukcie 3,6 m. Rozmery druhého sú 8,9 x 27,6 m (výška je rovnaká), tretí má veľkosť  10,1 x 19,1 / 27,5 m. Výška tohto vstavku je tiež 3,6 m.

Ing. Dušan Bernaťák, technický riaditeľ LLENTAB Slovakia, k tomu hovorí: „Nevyužité haly sú často prázdne a ich potenciál, na ktorý boli navrhnuté, nie je využitý. Ich majitelia často hľadajú cestu, ako vnútorný priestor efektívne využiť, keď ceny nehnuteľností a stavebných materiálov neustále rastú. Vstavky LLENTAB sú efektívnou metódou. Náš systém je podobný stavebnici a je pre podobné prípady výhodný svojou variabilitou, jednoduchosťou a rýchlosťou výstavby. Naše oceľové konštrukcie sú totiž ľahké, ale zároveň veľmi únosné a dokážu riešiť široké spektrum požiadaviek na využitie. Konštrukciu vstavkov s rozlohou cca 1 430 m2 sme zrealizovali za tri týždne.“

Ing. Dušan Bernaťák, Technický riaditeľ, LLENTAB Slovakia spol. s r. o.