V obci Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce montujeme na existujúce železobetónové stĺpy oceľovú strešnú konštrukciu pre skladovú halu miestneho poľnohospodárskeho družstva GAMA. V obci Zavar sme pre Novares Slovakia Automotive, s. r. o. po dokončení jednej haly začali po krátkej prestávke stavať novú prístavbu. Novú tepelne izolovanú halu staviame pre ilavskú firmu STROJSPOL,  s. r. o. a pre nemocnicu v Nových Zámkoch montujeme sklad nebezpečného odpadu.

SK000570 GAMA –  skladová hala (Pavlovce nad Uhom)

Objednávateľom a investorom oceľovej strešnej konštrukcie pre skladovú halu v Pavlovciach nad Uhom (okres Michalovce) je GAMA – poľnohospodárske družstvo. GAMA poľnohospodárske družstvo je rodinný podnik, zaoberajúci sa už viac ako 25 rokov poľnohospodárskou prvovýrobou. Hlavným zameraním je výroba surového kravského mlieka a produkcia konvenčných plodín rastlinnej výroby. Pre družstvo staviame novú halu, ktorá má pôdorys 19,4 x 115,5 m a výšku (pod väzníkom) cca 12 metrov. Strešná konštrukcia LLENTAB typ S7HR je ukotvená na existujúce železobetónové stĺpy vo výške 11,8 m. Sedlová strecha má sklon 7 ° a jej plášť LLENTAB typ 0 je tvorený nosníkmi profilu „Z“ a oceľovým pozinkovaným a lakovaným trapézovým plechom TP 46 (0,63 mm). Vnútorná strana plechu je pokrytá vrstvou proti odkvapkávaniu kondenzátu. Obvodový plášť nie je súčasťou dodávky.

SK000561 NOVARES SO-03 – prístavba haly (Zavar)

Objednávateľom prístavby haly v obci Zavar v okrese Trnava je stavebná spoločnosť NOVOSEDLÍK SK, s. r. o. z Nitry. Investorom je spoločnosť Novares Slovakia Automotive, s. r. o., ktorá v Slovenskej republike prevádzkuje výrobný závod na výrobu plastových dielcov, predovšetkým pre automobilový priemysel. Celý projekt sa skladá z dvoch samostatných hál napojených na existujúcu stavbu. Hala SO-04 pre sklad použitých obalov má veľkosť 19,6 x 37,3 m a jej vnútorná svetlá výška je 6,5 m, prístavba SO-03 má pôdorys 18,7 x 22,6 m, výška bude rovnaká ako v prípade haly SO-04, teda 6,5 m. Prístavba bude o niečo menšia ako hala dokončená na začiatku roka, ale inak sú obidve haly konštrukčne identické. Na pultovej streche so sklonom 6° bude, podobne ako pri hale SO-04, inštalovaný neizolovaný strešný plášť LLENTAB typ 0 s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu. Na rube strešnej krytiny bude vrstva proti odkvapkávaniu kondenzátu (NCD). Obvodový plášť prístavby bude tiež rovnaký – bude ho tvoriť kombinácia neizolovaného plášťa LLENTAB typ 0 v pozdĺžnej stene. Stĺpy štítových stien nesúce obvodový plášť LLENTAB typ 4F s požiarnou odolnosťou EW 15 sú dimenzované výpočtom na požiarnu odolnosť R 15. Súčasťou dodávky sú aj výmeny pre brány. Obe haly sú v hrebeni po celej svojej dĺžke napojené na existujúci objekt „po vode“.

SK000573 STROJSPOL (Ilava)

Objednávateľom a investorom novej tepelne izolovanej haly je ilavská spoločnosť STROJSPOL, s. r. o. Hala má veľkosť 18 x 18,1 m a svetlú výšku 3,5 m. Navrhnutá skladba stien a podhľadu prinesie investorovi po dokončení čistý vnútorný priestor, dobrý tepelný komfort a vysokú požiarnu odolnosť konštrukcie.

SK000572 NEMOCNICA NZ – sklad nebezpečného nemocničného odpadu (Nové Zámky)

Objednávateľom skladu je stavebná spoločnosť TOPSTAV É&A, s. r. o., investorom nemocnica v Nových Zámkoch. Hala je tepelne neizolovaná, strešný aj obvodový plášť tvorí oceľový pozinkovaný a lakovaný trapézový plech. Súčasťou diela sú rámy a lemovanie pre osadenie vrát, dverí a okien.