V Kapušanoch sme začali montovať oceľovú halu LLENTAB pre miestneho výrobcu nábytku, v Spišskej Novej Vsi staviame novú výrobno-skladovaciu halu. V Pravenci sme začali realizovať neizolovaný sklad pre najväčšieho slovenského výrobcu plastových okien. V obci Rohožník pracujeme na novej skladovej hale pre významného európskeho výrobcu a dodávateľa stavebných materiálov.

SK0000517 – VOJTEK

Novú výrobnú halu montujeme od apríla pre stolárstvo v Kapušanoch. Hala s konštrukciou LLENTAB S7HR vyrastá na pôdoryse 12,5 x 20 m a jej vnútorná svetlá výška bude po dokončení 4,4 m. Strecha objektu je sedlová so sklonom 7°. Strešný plášť LLENTAB typ 6 tvoria strešné sendvičové PIR panely s hrúbkou 120 mm, uložené na väzníkoch. Strešný plášť LLENTAB typ 6 má nízky súčiniteľ priestupu tepla Ur2 = 0,16 W/(m2.K) a po dokončení poskytne investorovi vysoký tepelný komfort v interiéri haly.

SK000367 NATURAL

Novú výrobno-skladovaciu halu si u nás objednala spoločnosť AZINEX, a. s. zo Spišskej Novej Vsi. Hala má rozmery 18,2 x 86,2 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška bude 6,6 m. Hala s konštrukciou LLENTAB S7HR bude mať sedlovú strechu so sklonom 7°.

llentab výstavba hál

Strešný plášť LLENTAB typ 2LF je izolovaný 200 mm vrstvou fúkanej minerálnej vlny, krytinou je 0,63 mm hrubý,  obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech s vrstvou proti odkvapkávaniu vlhkosti na rube. Podhľad strešného plášťa je tiež z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu s hrúbkou 0,5 mm. Na časti strechy je podhľad nahradený výdrevou pre dodatočnú montáž SDK obkladu. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 tvoria vodorovne kladené sendvičové panely s izoláciou z minerálnej vlny (150 mm). Dizajn obvodového plášťa je riešený farebnou kombináciou RAL9006 a DREVODEKOR. Súčasťou dodávky zo strany spoločnosti LLENTAB Slovakia je vstavané podlažie z prefabrikovaných železobetónových SPIROLL panelov. Priečky 1. NP sú riešené ako LLENTAB typ 6, teda vertikálne kladené sendvičové panely s hladkým plechom na oboch stranách panelov. V priečkach sú pripravené otvory pre dvere, okná a vráta. Konštrukcia ako aj obvodový a strešný plášť majú zvýšenú požiarnu odolnosť: požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy je R45, strešného plášťa EI45, obvodového plášťa a vnútorných priečok EI45D1, pri stĺpoch je to R45D1.

SK000520 SLOVAKTUAL

Objednávateľom novej haly je stavebná spoločnosť INFIN Group s. r. o. so sídlom v Bratislave, investorom je firma SLOVAKTUAL s. r. o. z Pravenca. Spoločnosť SLOVAKTUAL vyrába plastové a hliníkové okná a dvere. V  oblasti plastových okien je najväčším výrobcom na slovenskom trhu. Nový neizolovaný sklad má veľkosť 32,4 x 120,4 m (šírka x dĺžka) a svetlú výšku 7 m. Sedlová strecha má sklon 7°, strešnou krytinou je obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech s vrstvou proti odkvapkávaniu vlhkosti na rube.

SK000521 BAUMIT SKLAD

Investorom nového skladu je spoločnosť Baumit, spol. s r. o., ktorá na Slovensku už takmer 30 rokov zastupuje jednu z najúspešnejších značiek stavebných materiálov v Európe. Nová skladová hala má rozmery 6 x 12 m a jej vnútorná svetlá výška je 3 m. Pultová strecha so sklonom 4° má strešný plášť LLENTAB typ 2L s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu. Izoláciu strechy tvorí 200 mm vrstva minerálnej vlny. Obvodový plášť LLENTAB typ 4  má z exteriéru zvislo kladený obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech, izoláciou je 150 mm minerálnej vlny.