V priebehu mesiaca august sme v okrese Žarnovica dokončili  výrobno-skladovú halu s prepojovacím krčkom a výstavbu výrobno-skladovej haly v Spišskej Novej Vsi.

SK0354 NOVALIM – skladová hala s prepojovacím krčkom (Horné Hámre)

Investorom pridruženej skladovej haly, ktorú sme dokončili v auguste v Horných Hámroch, bola spoločnosť NOVALIM spol. s r. o. so sídlom v Bratislave. Spoločnosť NOVALIM bola založená v roku 1991 a špecializuje sa na vývoj a výrobu bezgluténových (bezlepkových) a nízkobielkovinových výrobkov. Rôznorodú paletu kvalitných výrobkov spoločnosť ponúka prostredníctvom e-shopu, v maloobchodoch i v lekárňach. Nová hala má rozmery 14,0 x 23,1 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška je 3,5 m. Spolu s halou sme realizovali aj prepojovací krčok s rozmermi 3,2 x 3 m a výškou 3 m. Oba objekty majú pultovú strechu so sklonom 4°. Hala má strešný plášť LLENTAB typ 2LF a obvodový plášť LLENTAB typ 7F, ktoré umožňujú realizovať halu s  vnútorným priestorom bez viditeľnej nosnej konštrukcie a s dostatočnou požiarnou odolnosťou. Obvodový plášť tvoria horizontálne ukladané sendvičové panely. Hala je napojená „po vode“ prepojovacím krčkom na existujúci objekt. Súčasťou diela sú rámy na osadenie vrát 3 000 x 3 000 mm (1 ks), 2 500 x 2 980 mm (1 ks), dverí 1 000 x 2 100 mm (1 ks) a okien 1 200 x 900 mm (8 ks).

SK0358 WASPPER – výrobno-skladová hala (Spišská Nová Ves)

Pre najväčšieho výrobcu benzínových wapiek v Európe sme v Spišskej Novej Vsi postavili v priebehu troch mesiacov novú výrobno-skladovú halu. Nová hala má pôdorys 22,1 x 58,2 m (šírka x dĺžka). Vnútorná svetlá výška (pod izolovaným podhľadom) je v montážnej časti 4,0 m a v skladovej časti 6,7 m. Strecha je sedlová so sklonom 7°. Izolácia strešného plášťa (LLENTAB TYP 2LF) je z fúkanej minerálnej vlny, uloženej na podhľade z trapézového plechu. Trapézový plech je namontovaný pod spodným pásom priehradovej strešnej konštrukcie. Toto riešenie zmenšilo objem vykurovaného priestoru haly. Zakrytá je aj nosná konštrukcia strechy (väzníky). Vďaka tomuto typu plášťa sa zlepšili aj svetelné pomery v interiéri haly a vytvoril sa priestor (nad podhľadom) pre vedenie technologických rozvodov v hale. Obvodový plášť haly, vrátane vnútorných deliacich priečok pre prípravné priestory, je z horizontálne a vertikálne montovaných sendvičových panelov LINDAB.