Nová izolovaná hala vyrastá od augusta v Bratislave, v Revúcej montujeme prístavbu pre sklad a výrobu. V obci Lemešany, v okrese Prešov, sme začali realizovať novú halu so skladovou a administratívnou časťou a novú výrobnú halu staviame v Oravskom Veselom.

SK0000087 RONEX WORLD

Objednávateľom novej haly pre administratívu a sklad v obci Lemešany (okres Prešov) je stavebná spoločnosť LINA spol. s r. o. z Plaveckého Štvrtku, investorom spoločnosť RONEX World so sídlom v Drienove. Na slovenskej obalovej mape je firma od roku 1999 a za viac ako 20 rokov existencie si stihla vybudovať stabilné miesto na trhu, hlavne vďaka prozákazníckemu prístupu,  širokej ponuke obalových materiálov, hygienických potrieb a kvalite ponúkaných služieb či tovarov. Nová hala má veľkosť 19,4 x 62,6 m a má dve časti – skladovaciu a administratívnu. Výška skladovej časti je 8 m, administratívnej 2,95 m. Líšia sa aj typy konštrukcie – v skladovacej časti je typ S7HR so sedlovou strechou so sklonom 7°, v administratívnej časti je typ P7HR s pultovou strechou tiež so sklonom 7°.

Strešný plášť LLENTAB typ 2LF je v obidvoch častiach rovnaký a je tepelne izolovaný 200 mm vrstvou fúkanej minerálnej vlny.

LLENTAB hala pre Ronex

V administratívnej časti sa neuvažuje s podhľadovým plechom, strešný plášť bude ukončený dreveným roštom pre uchytenie sadrokartónového podhľadu. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 bude z horizontálne montovaných sendvičových panelov (150 mm minerálnej vlny alebo 100 mm PIR).

SK0000529 EKOBETON

Investorom a objednávateľom novej haly v Bratislave – Ružinove je spoločnosť EKO – BETON, s. r. o. Bratislavská betonáreň si u nás objednala oceľovú halu typu S7HR s pôdorysom 11,7 x 25,6 m a vnútornou svetlou výškou 3 m. Sedlová strecha má sklon 7°. Izolácia strešného plášťa (LLENTAB typ 2LF) bude po dokončení z 250 mm vrstvy fúkanej izolácie, uloženej na podhľade z trapézového plechu. Podhľad bude namontovaný pod spodným pásom priehradovej strešnej konštrukcie. Toto riešenie zmenšuje objem vykurovaného priestoru haly, zakrytá je aj nosná konštrukcia strechy (väzníky). Vďaka tomuto typu plášťa bude mať objekt výborné tepelnoizolačné parametre, požiarna odolnosť strechy bude EI 30.

Obvodové steny sú navrhnuté s obvodovým plášťom LLENTAB typ 4F z oceľového obojstranne lakovaného a pozinkovaného trapézového plechu a 150 mm vrstvy minerálnej vlny. Stĺpy budú kapotované estetickým krycím plechom, požiarna odolnosť stĺpov nesúcich obvodový plášť s požiarnou odolnosťou EW 30 bude R 30 (sadrokartón + krycí plech).

SK0000541 HERMAN PRISTAVBA

Objednávateľom novej prístavby pre sklad a výrobu je stavebná spoločnosť ADVIS, s. r. o. z Revúcej, investorom je spoločnosť Herman Slovakia Production, s. r. o. z Košíc. Firma bola založená v roku 1992 a v začiatkoch sa orientovala na predaj elektronických súčiastok, digitálnych multimetrov a predaj, montáž a servis občianskych rádiostaníc. Zmena orientácie na stavebný a strojársky sektor nastala neskôr, od roku 2015 firma vyrába vlastné rezné a brúsne nástroje. Posledné roky so sebou priniesli automatizáciu a robotizáciu výroby a zavádzanie smart technológií. Vlani spoločnosť spustila prvú plne automatickú robotizovanú výrobnú linku pre výrobu 230 mm rezných nástrojov a v nasledujúcich rokoch plánuje v tomto trende pokračovať. V rámci tohto trendu buduje v Revúcej novú prístavbu skladovej a výrobnej haly, ktorá vyrastá na ploche 10 x 36,6 m a ktorej vnútorná výška je 3,2 až 3,8 m.

Konštrukcia LLENTAB P4PR má pultovú strechu so sklonom 4°, strešný plášť LLENTAB typ 2LF je tepelne izolovaný 250 mm vrstvou minerálnej vlny. Obvodový plášť LLENTAB typ 6 tvoria vertikálne uložené sendvičové panely (izolácia 100 mm minerálnej vlny). Prístavba bude mať po dokončení zvýšenú požiarnu odolnosť – požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov bude R 45, požiarna odolnosť opláštenia strechy bude EI 45 a obvodového plášťa EI 45 D1.

SK000544 MATERASSO 3

Investorom a objednávateľom novej výrobnej haly v Oravskom Veselom je spoločnosť MATERASSO Slovakia, s. r. o. Firma Materasso je tím odborníkov s bohatými a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby ortopedických matracov a postelí. Stavia predovšetkým na kvalite vypracovania a použitých materiálov. Jej výrobné priestory produkujú viac ako 300 000 matracov a 70 000 lamelových roštov ročne, a to v rôznych variáciách.

Nová hala má pôdorys 30 x 30 m a jej vnútorná výška je 5,6 m. Konštrukcia LLENTAB typ S7HR má sedlovú strechu so sklonom 7°. Izolácia strešného plášťa (LLENTAB typ 2LF) bude po dokončení z 300 mm vrstvy fúkanej minerálnej vlny, uloženej na podhľade z trapézového plechu. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F  má z exteriéru zvislo kladený obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech, izoláciou je 200 mm vrstva minerálnej vlny. Hala je napojená na objekt LLENTAB 8803 realizovaný v roku 2008 a rozšírený o prístavbu z roku 2018. Do Oravského Veselého a do firmy MATERASSO sa tak montážnici LLENTAB Slovakia vracajú už tretíkrát.