V Rudinke, v okrese Kysucké Nové Mesto, vyrástla v priebehu októbra až decembra 2020 nová izolovaná skladová hala.

SK000350 – INŠTALAD

Objednávateľom a investorom novej haly bola spoločnosť INŠTALAD s. r. o. so sídlom v obci Rudina (neďaleko Žiliny). V Rudinke, neďaleko Rudiny, má INŠTALAD svoju administratívnu halu a nová skladová hala je na ňu napojená „po vode“ po celej svojej šírke (12 m).  Dĺžka novej haly je 42,3 m, vnútorná svetlá výška je 4,4 m. Sedlová strecha má sklon 7° a spĺňa najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa – jej konštrukciu tvoria dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia (minerálna vlna 200 mm) a parozábrana. Obvodový plášť haly tvoria vodorovne kladené sendvičové panely, tepelná izolácia z minerálnej vlny má hrúbku 170 mm. Súčasťou diela sú rámy pre osadenie a lemovanie otvoru pre vráta 4 000 x 4 000 mm (1 ks),  dvere 3 000 x 4 000 mm (1 ks) a okná 3 000 x 1 100 mm (13 ks). Konštrukcia haly a obvodový plášť majú zvýšenú požiarnu odolnosť. Požiarna odolnosť obvodového plášťa je EW 15 / EI 15 DP1, pri obvodových stĺpoch je to vďaka SDK kapotáži R15.

dokončená hala v Decembri