Júl je mesiac žatvy a tak nezaháľali ani naše realizačné tímy. V priebehu prvého prázdninového mesiaca sme dokončili okrem iných ďalšie štyri nové haly. Na začiatku mesiaca to bola skladová hala v obci Trenčianske Jastrabie pre Petra Makydu a archív pre spoločnosť Agrostav Group Levice, a.s. v Leviciach. V závere júla sme predali novú parkovaciu a skladovú halu v Bratislave-Vajnoroch pre investora HTI Real, s.r.o. Bratislava a tiež novú servisnú a výrobnú halu v Svätom Jure pre súkromného podnikateľa v obore servis, oprava a údržba motorových vozidiel.

SK0328 MAKYDA – skladová hala (Trenčianske Jastrabie, dokončená 3. 7. 2019)

Pán Peter Makyda sa zaoberá predajom materiálov pre obuvnícky priemysel a vedľa jeho administratívnej haly sme v júli dokončili novú tepelne izolovanú oceľovú halu o veľkosti 18 x 34,2 m (šírka x dĺžka). Hala má svetlú výšku 4 m, jej strecha je sedlová a má sklon 7 °. Strešnou krytinou je oceľový trapézový plech, fúkaná izolácia má hrúbku 200 mm. Opláštenie stien tvoria horizontálne kladené sendvičové panely s 200 mm vrstvou izolácie z minerálnej vlny. Stĺpy haly sú kapotované sadrokartónom a estetickým krycím plechom a majú požiarnu odolnosť R30. Hala je „po vode“ po celej svojej šírke (18 m) napojená na susednú administratívnu budovu. Vo vnútri haly je deliaca stena z horizontálne kladených sendvičových panelov, v ktorej sú vráta o veľkosti 3 000 x 3 000 mm. Rovnaké vráta sú navrhnuté aj vo vonkajšom plášti. Súčasťou diela sú rámy pre osadenie okien o veľkosti 3 000 x 1 170 mm (9 ks) a 2 000 x 1 170 mm (2 ks). Zvýšenú požiarnu odolnosť majú okrem stĺpov aj nosná konštrukcia strechy (R30), strešný plášť a vnútorná deliaca stena (EI30 DP1) a obvodový plášť (EW 30 / EI30 DP1).

SK0294 Agrostav – archív (Levice, dokončený 8. 7. 2019)

Objednávateľom a investorom objektu archívu bola spoločnosť Agrostav Group Levice, a.s., zameraná na výrobu stavebných materiálov z betónu, vodoinštalatérstvo, výrobu, inštaláciu a opravy ústredného kúrenia, revízie elektrických zariadení a zámočníctvo. Levická stavebná firma bude mať archív o veľkosti 12 x 36,1 m a jeho vnútorná výška bude 3 m. Strecha a steny sú tepelne izolované a ich plášť tvorí oceľový trapézový plech, izoláciou je minerálna vlna (200 mm u strechy, 150 mm u stien). V štítovej časti je nová hala napojená na susedný murovaný objekt. Vráta a svetlíky na hale nenájdete, zato dvere a okná určite. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy je R30, obvodových stĺpov R45, strešného plášťa EI30, opláštenia stien EI30D1 / EW30D1.

SK0257 HTI – parkovacia a skladová hala (Bratislava-Vajnory, dokončené 26. 7. 2019)

Objednávateľom parkovacej a skladovej haly v mestskej časti Bratislava – Vajnory bola spoločnosť OHL ŽS Slovakia, a.s. z Bratislavy, investorom HTI Real, s.r.o. Bratislava. Parkovacia a skladová hala v Bratislave – Vajnoroch v lokalite Tuhovské pole má dve funkčné náplne, a to parkovanie osobných vozidiel a skladovanie ľahkého materiálu. Od tejto funkčnej náplne sa odvíja aj samotná architektúra a prevádzkovo-dispozičné riešenie stavby, ako aj jej umiestnenie na pozemku. Výstavba parkovacej haly bola v danej lokalite navrhovaná s ohľadom na nedostatok parkovacích priestorov v celej oblasti Tuhovského poľa. Skladová časť haly má iba doplnkový účel. Hala má pôdorys 20,3 x 45,3 m a vnútornú výšku 8,4 m. Dvojplášťová strecha skladaná je sedlová so sklonom 7 °. Horná vrstva nad konštrukciou priehradového väzníka je tvorená krytinou z trapézového plechu, opatrenou vrstvou proti kvapkaniu zrazených pár. Nosnými prvkami sú väznice kladené kolmo na konštrukcie priehradových väzníkov. Spodná vrstva pod konštrukciou priehradového väzníka tvorí podhľad v hale. Nosnými prvkami sú Z-profily zavesené na spodné pásy väzníkov. Medzi tieto profily je vložená tepelná izolácia s 200 mm vrstvou minerálnej vlny. Podhľadovú vrstvu tvorí trapézový plech. Súčasťou haly sú konzoly pre uloženie žeriavovej dráhy so žeriavom o nosnosti 5 000 kg. Na stenách sú použité vodorovne kladené sendvičové panely so 150 mm tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Stavebne pripravené budú otvory pre vráta 5 100 x 4 500 mm (1 ks), dvere 1 000 x 2 100 mm (2 ks) a okná o veľkosti 42 000 x 1 000 mm (2 ks) a 5 000 x 1 000 mm (2 ks). Vstavané podlažie vo výške čistej podlahy 3,8 m má nosnosť 500 kg/m2 a celkovú plochu 241,5 m2 (šírka je 16,1 m, dĺžka 15 m). Konštrukcia a opláštenie haly má zvýšenú požiarnu odolnosť – nosná konštrukcia strechy R30, strešný plášť REI30, opláštenie stien EI30D1/EW30D1, obvodové stĺpy R45 a poschodie REI45.

SK0304 Badinsky – servisná a výrobná hala (Svätý Jur, dokončené 29. 7. 2019)

Pre podnikateľa v obore servis, oprava a údržba motorových vozidiel sme v Svätom Jure zrealizovali novú servisnú a výrobnú halu. Hala má šírku 11,7 m a dĺžku 19,6 m, svetlá výška je 8 m. Súčasťou predmetu diela je tiež príprava pre uloženie nosníka žeriavovej dráhy s nosnosťou 5 ton. Na streche a stenách je oceľový pozinkovaný trapézový plech, strecha aj opláštenie sú tepelne izolované minerálnou vlnou – 200 mm u strechy a 150 mm u opláštenia stien.