V Kapušanoch sme postavili novú oceľovú halu pre miestneho výrobcu nábytku, v Novom Meste nad Váhom sme dokončili montáž novej skladovej haly s plochou viac ako 4 000 m2. 

SK000517 VOJTEK – skladová /výrobná hala (Kapušany)

Pre stolárstvo v Kapušanoch sme dokončili novú halu na skladovanie a výrobu. Hala s konštrukciou LLENTAB S7HR má pôdorys 12,5 x 20 m a jej vnútorná svetlá výška je 4,4 m. Strecha objektu je sedlová so sklonom 7°. Strešný plášť LLENTAB typ 6 tvoria sendvičové PIR panely s hrúbkou 120 mm, uložené na väzníkoch. Strešný plášť LLENTAB typ 6 má nízky súčiniteľ priestupu tepla Ur2 = 0,16 W/(m2.K), ktorý poskytuje vysoký tepelný komfort v interiéri haly. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z vodorovne kladených sendvičových PIR panelov.

SK000514 BKP 3 – skladová hala (Nové Mesto nad Váhom)

Objednávateľom a investorom novej haly v Novom Meste nad Váhom je spoločnosť WHM s. r. o.  Firma je súčasťou obchodno-investičnej skupiny BKP HOLDING, spol. s r. o., ktorá v Novom Meste nad Váhom, v dostupnosti diaľnice D1, disponuje skladovými priestormi s veľkosťou cca 11 600 m2. Nová skladová hala má plochu 4 320 m2 , s pôdorysnými rozmermi 48 x 90 m (šírka x dĺžka). Vnútorná výška pod podhľadom je 10 m. Sedlová strecha má sklon 4° a jej skladaný plášť LLENTAB typ 5 má izoláciu (200 mm minerálnej vlny) položenú nad väzníkmi. Tento typ strešného plášťa LLENTAB plní najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strechy. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z horizontálne položených sendvičových panelov so 100 mm PIR izoláciou.

BKP - LLENTAB hala