V Bratislave sme začali montovať nový prístrešok a tiež novú skladovú halu s prístreškom. V Považskej Bystrici realizujeme predajný sklad pre spoločnosť pôsobiacu na trhu s elektroinštalačným materiálom a svietidlami.

SK000542 HYDRONIKA

Objednávateľom a investorom prístrešku je spoločnosť M. Ž. HYDRONIKA,  a. s. z Bratislavy. Nový prístrešok montujeme od mája na ploche 19,8 x 30,3 m a po dokončení bude mať vnútornú svetlú výšku 5,6 m. Strecha je pultová so sklonom 4°, s neizolovaným strešným plášťom LLENTAB typ 0. Na väzníkoch profilu „Z“ sú priskrutkované trapézové plechy TP46 so základnou povrchovou úpravou pozinkovaním a konečnou povrchovou úpravou polyesterovým lakom. Konštrukcia strechy je už v tejto etape dimenzovaná na dodatočné doizolovanie strešného plášťa s tepelnou izoláciou 200 mm minerálnej vlny a s možnosťou realizovať v budúcnosti na prístrešku strešný plášť LLENTAB typ 4. Konštrukcia strechy bude bez požiarnej odolnosti. Prístrešok je konštrukčne dimenzovaný na dodatočnú realizáciu obvodového plášťa s požiarnou odolnosťou stĺpov R90 a s požiarnou odolnosťou obvodového plášťa EW 90 D1.

llentab výstavba hal

SK000543 CCS HALA 5B

Investorom novej skladovej haly s prístreškom v Bratislave je náš dlhoročný zákazník, spoločnosť CCS – Cargo Customs Service,  s. r. o. O dobrej spolupráci s touto spoločnosťou svedčí aj skutočnosť, že sme pre tohto významného operátora v oblasti tuzemskej a medzinárodnej logistiky a deklarácie postavili od roku 2008 už šesť objektov. V Bratislave od mája staviame novú halu, ktorá je „po vode“ napojená na súčasnú halu 5. Nový objekt má veľkosť 11,1 / 6 x 22,4 / 15,5 m (šírka x dĺžka) a vnútornú svetlú výšku 6,8 m. Sedlová strecha má sklon 4° a je rovnako ako steny tepelne izolovaná. Súčasťou strechy sú dva strešné presvetľovacie pásy z trapézového pochôdzneho laminátu a polykarbonátu. Najnáročnejšie požiadavky na tepelnú izoláciu strešného plášťa spĺňa konštrukcia LLENTAB typ 5, ktorú tvoria dve vrstvy trapézového plechu, dištančné profily, tepelná izolácia s 200 mm minerálnej vlny a parozábrana. Na obvodový plášť haly je použitá skladba LLENTAB typ 3 – vonkajší obojstranne pozinkovaný a lakovaný oceľový trapézový plech je montovaný priamo na stenový nosník, medzi vnútorný plech a paždík je vložený dištančný profil na prerušenie tepelného mosta. Hrúbka tepelnej izolácie obvodového plášťa  je 145 mm (minerálna vlna). Strecha na prístrešku novej haly ( 6 x 15,5 m) bude realizovaná neizolovaným strešným plášťom LLENTAB typ 0.

SK000353 VIKON

V Považskej Bystrici staviame novú halu pre veľkoobchod a maloobchod s elektroinštalačným materiálom a svietidlami. Spoločnosť VIKON pôsobí na trhu s elektroinštalačným materiálom od roku 1995. Vo svojej ponuke má elektroinštalačný materiál od A po Z a ponúka produkty pre koncového zákazníka od domácností po profesionálne riešenia elektroinštalácie v priemysle. Nová hala má pôdorys 21,9 x 41,8 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška bude 8 m. Sedlová strecha má sklon 4°. Hala bude napojená po svojich pozdĺžnych stranách na susediace objekty a bude mať zvýšenú požiarnu odolnosť. Strecha má strešný plášť LLENTAB typ 2LF s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu, na rube strešnej krytiny je vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD). Vo vrstve strešného plášťa pod väzníkom je 400 mm fúkanej izolácie. Interiérový trapézový plech v podhľade je na prianie investora čierny – farba LLENTAB LL 9005. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 tvoria vodorovne kladené sendvičové panely s izoláciou z minerálnej vlny (200 mm). Stĺpy nesúce obvodový plášť s požiarnou odolnosťou EW 60 (45) majú požiarnu odolnosť R 60 (45) – kapotáž sadrokartónom. Kapotáž stĺpov nadväzuje na sadrokartónovú predsadenú stenu v ploche stien existujúcich objektov. Realizácia sa uskutoční v kooperácii s investorom a dodávateľom predsadenej steny. Súčasťou dodávky je aj realizácia obkladu časti plochy steny existujúcej haly. Dôvodom je zjednotenie fasády. Hala bude mať vstavané podlažie s úžitkovou nosnosťou 300 kg/m2 a veľkosťou 21,5 x 41,4 m. Výška vstavaného podlažia bude 4,1 m. Nosným prvkom budú panely SPIROLL.