V priebehu novembra sme úspešne dokončili skladovú halu v Nitre a predĺžili administratívnu budovu v Ivanke pri Dunaji. Tiež sme ukončili výstavbu oceľovej konštrukcie terminálu Stavebniny DEK v Košiciach. Na administratívnu halu a predajný sklad košického predajného centra DEK sme navyše dodávali a montovali sekundárne oceľové profily LLENTAB.

SK000510 MSD Admin – predĺženie administratívnej budovy (Ivanka pri Dunaji)

Objednávateľom a investorom tohto projektu bola spoločnosť MSD Company, spol. s r. o. so sídlom v Ivanke pri Dunaji. Firma sa zaoberá dodávateľskou, obchodnou a v dnešnej dobe aj výrobnou činnosťou v oblasti klimatizácie, vykurovania tepelnými čerpadlami, vzduchotechniky a vetrania. Predĺženie administratívnej budovy má veľkosť 16,2 x 6 m (šírka x dĺžka), vnútorná svetlá výška haly je 2,8 m. Konštrukcia typu LLENTAB S7HR má sedlovú jednoplášťovú strechu so sklonom 7°. Podhľadovú  vrstvu  tvorí  trapézový  plech, ktorý je kladený  na  nosné  prvky  –  väznice.  Na trapézový  plech  sú  vložené  dištančné  profily,  medzi  ktoré  je  vložená  tepelná  izolácia (200 mm vrstva minerálnej vlny). Krytinu tvorí horný trapézový  plech. Použitý obvodový plášť typu LLENTAB 4F priniesol investorovi riešenie s vysokou odolnosťou, ľahkou údržbou a opravami a jednoduchými stavebnými úpravami (napr. zabudovanie nových okien alebo vrát). Vonkajšiu vrstvu plášťa tvorí pozinkovaný plech VP45 s hrúbkou 0.5 mm, izoláciou je 150 mm minerálna vlna. Hala je napojená „po vode“ v dĺžke 16,2 m na existujúcu stavbu, v mieste napojenia nie je opláštená. Súčasťou našej dodávky bola stavebná pripravenosť pre dvere 900 x 2020 mm (1 ks) a okná 900 x 1500 mm (3 ks) a 1800 x 1500 (4 ks). Svetlo do interiéru privádza okrem okien aj svetlovod SOLATUBE 330 DS s priemerom 300 mm a dĺžkou 2 000 mm. Hala má zvýšenú požiarnu odolnosť – pri nosnej konštrukcii strechy a obvodových stĺpoch R30 D1, pri obvodovom plášti EW30 D1.

SK0000504 Motive2 – skladová hala (Nitra)

Novú skladovú halu sme v septembri dokončili pre stavebno-obchodnú spoločnosť POTISSIMUS, s. r. o. z Nitry. Hala má veľkosť 13,5 x 29,5 m (šírka x dĺžka), vnútorná svetlá výška haly je 4 m. Konštrukcia typu LLENTAB P4HR má pultovú jednoplášťovú strechu so sklonom 4°. Podhľadovú vrstvu tvorí trapézový plech, ktorý je kladený na nosné prvky – väznice. Na trapézový plech sú vložené dištančné  profily, medzi ktoré je vložená tepelná izolácia (200 mm vrstva minerálnej vlny). Krytinu tvorí horný trapézový plech. Vonkajšiu vrstvu obvodového plášťa tvorí pozinkovaný poplastovaný plech VP45 s hrúbkou 0.5 mm, izoláciou je 150 mm minerálna vlna. Hala je v dĺžke 13 m napojená „po vode“ na existujúci objekt. Súčasťou dodávky bola aj stavebná pripravenosť pre vráta 3000 x 3200 mm (3 ks) a okná 3000 x 1000mm (5 ks) a 3000 x 1250 (3 ks). Hala má zvýšenú požiarnu odolnosť – obvodový plášť EI30 D1/EW30 D1, obvodové stĺpy R30.

SK000506 + SK00508 DEK KOŠICE – administratívna hala, predajný sklad a terminál (Košice)

Pre nášho dlhoročného partnera, spoločnosť DEK stavební SR a.s. so sídlom v Žiline sme v Košiciach na Moldavskej ulici dokončili kompletnú dodávku a montáž sekundárnych profilov pre objekty administratívy a predajného centra a vedľa nich tiež výstavbu oceľovej konštrukcie nového terminálu. Hala terminálu v Košiciach má šírku 25,1 / 27,8 m, dĺžka je 39,5 m. Vnútorná svetlá výška objektu je 7 m. Strecha je sedlová a má sklon 4°.

Roky spolupráce a desiatky projektov na území Slovenskej a Českej republiky, ktoré LLENTAB realizoval pre spoločnosť DEK Stavební v rámci stavieb administratívnych hál, skladov, terminálov, klampiarní  či prístreškov siete predajní DEK Stavebniny, sú pre všetkých aktérov zdrojom obrovského množstva poznatkov. Zdalo by sa, že po rokoch dodávok už nie je možné prísť s niečím novým, stačí čerpať zo skúseností, získaných v minulosti. Napriek tomu bola stavba administratívnej budovy, predajného skladu a terminálu DEK Stavebniny v Košiciach zaujímavá. Okrem „klasickej“ montáže oceľových konštrukcií LLENTAB na termináli tu dodávala spoločnosť LLENTAB Slovakia na administratívnu a skladovú halu svoje sekundárne oceľové profily – napríklad výmeny pre obvodový plášť, svetlíky, brány, okná či deliace steny.  Pre nosné konštrukcie administratívy a hál totiž preferuje DEK železobetónové konštrukcie a pre doplnkové konštrukcie ako sú terminály, využíva hlavne oceľové konštrukcie. Železobetónové konštrukcie volí z dôvodov požiarnej odolnosti, s oceľovými konštrukciami sa zase rýchlo pracuje a sú tak pre investora prijateľnejšie. Preto ich používa všade tam, kde to podmienky dovoľujú. Podobným spôsobom sa realizovali a realizujú aj objekty DEK v Českej republike. Jednou z posledných realizácií bolo napríklad predajné centrum v Pardubiciach, kde investor ocenil využitie sekundárnych profilov LLENTAB ako veľmi dobré a inteligentné riešenie a chce tento systém využívať aj na iných objektoch.