V Trenčíne sme rozbehli výstavbu skladovej haly a v Senici od novembra realizujeme dva nové objekty – prevádzkovú a logistickú halu.

SK000556 SH REAL

Investorom a objednávateľom novej skladovej haly a opláštenia existujúcej strechy je spoločnosť SH real, s. r. o. so sídlom v Trenčianskej Teplej. Skladová hala s konštrukciou S7HR má pôdorys 22,9 x 69,1 m a jej vnútorná svetlá výška bude po dokončení 5 m. Strecha má sklon 7° a jej strešný plášť LLENTAB typ 5 bude po dokončení tepelne izolovaný 200 mm vrstvou minerálnej izolácie, krytinou bude oceľový obojstranne lakovaný a pozinkovaný trapézový plech. Obvodový plášť LLENTAB typ 4F bude mať z exteriéru zvislo kladený, obojstranne lakovaný a pozinkovaný oceľový trapézový plech, izoláciou bude 150 mm minerálnej vlny. Požiarna odolnosť obvodového plášťa je EI30 D1 / EW30 D1, pri obvodových stĺpoch R30. Existujúci objekt má veľkosť 6,2 x 7,6 m a jeho nová sedlová strecha so strešným plášťom z oceľového obojstranne lakovaného a pozinkovaného trapézového plechu bude bez tepelnej izolácie.

SK000552 LED PRODUKT VÝROBA + SK000553 LED PRODUKT SKLAD

Investorom novej prevádzkovej a logistickej haly je spoločnosť LEDprodukt, s. r. o. so sídlom v Senici. Spoločnosť LEDprodukt sa pohybuje na trhu LED osvetlenia už od roku 2011 a za túto dobu si vybudovala stabilné postavenie na trhu LED produktov. Neustále sleduje vývoj vo svete LED technológií, rozširuje sortiment a ponúka najkvalitnejšie a najmodernejšie produkty. Firma je priamym dovozcom a spolupracuje s desiatkami výrobcov z celého sveta, ktorých si starostlivo vyberá a všetky produkty testuje. Vďaka tomu vie zaručiť kvalitu svojich výrobkov. Pre náročných klientov dokáže zabezpečiť priamo u výrobcov rôzne neštandardné požiadavky napr. LED pásiky s dĺžkami a kabelážou podľa potreby.

Prevádzková hala vyrastá na ploche 16,9 (10,9 + 6) x 38,6 / 14,6 m (šírka x dĺžka) a jej vnútorná svetlá výška bude po dokončení 4 / 3,1 m. Na pultovej streche so sklonom 4° bude inštalovaný strešný plášť LLENTAB typ 2LF s krytinou z obojstranne lakovaného a pozinkovaného oceľového trapézového plechu, na rube strešnej krytiny je vrstva proti odkvapkávaniu vlhkosti (NCD). V podhľade pod väzníkom bude 250 mm vrstva fúkanej izolácie. Strešný plášť nad kancelárskou časťou haly bude realizovaný vo vrstve nad väzníkom s fóliovou strechou bez izolácie. Spodnú vrstvu strešného plášťa v tejto časti haly bude tvoriť SDK podhľad. Obvodový plášť novej prevádzkovej haly LLENTAB typ 4F mimo stien kancelárií bude zo zvislo kladeného, obojstranne pozinkovaného a lakovaného oceľového trapézového plechu, tepelnou izoláciou bude 200 mm minerálnej vlny. Na stenách v časti haly pre kancelárie bude na vnútornej vrstve namiesto oceľového trapézového plechu SDK obklad. V časti haly mimo kancelárie budú stĺpy kapotované estetickým krycím plechom. Súčasťou haly je vnútorná izolovaná deliaca stena s plášťom LLENTAB 4F a rámy pre osadenie vrát, dverí a okien. Predmet diela obsahuje realizáciu opatrení pre zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcie haly a opláštenia. Požiarna odolnosť nosnej konštrukcie strechy a obvodových stĺpov je R 60, strešný plášť má odolnosť EI 60 D1, vnútorná deliaca stena EI 30 D1. Požiarna odolnosť obvodového plášťa je EW 60/EI 30 D1. Nová logistická hala bude mať veľkosť 15,1 x 30,2 m (šírka x dĺžka) a svetlú výšku 4 m. Konštrukčne je riešená rovnako ako prevádzková hala, identické sú tiež parametre požiarnej odolnosti jednotlivých konštrukčných častí.